• Yellow front-image
  • Green front-image
  • Blue front-image
  • Red front-image2

Vi på Digpro vill tacka alla som medverkade på vår årliga användarträff - Vårmötet mellan den 17-18 maj på Yasuragi Hasseludden i Stockholm.
Presentationer och deltagarlistan hittar ni på supportsidan (inloggning krävs).

untitled 1 of 1untitled 1 of 3untitled 3 of 3

Nu ser vi fram emot 2018 års Vårmöte, mer information kring detta kommer till hösten.

Subscribe to our mailing list