Automatisk nettverksoppretting

Mekanismer for å enkelt opprette et fullstendig tilkoblet nettverk

Spesielt i et nettverks tilgangsdel har utformingen en tendens til å følge visse mønstre. Kundetilkoblingen til ett hus har en tendens til å være veldig lik måten nabohuset er tilkoblet.

Så det å utforme denne delen av nettverket kan være en repeterende prosess. Dette åpner for muligheten til å automatisere prosessen. dpCom muliggjør denne automatiseringen gjennom en rekke tidsbesparende verktøy som kan kombineres for å opprette et fullstendig tilkoblet tilgangsnettverk.

Hvis tilstrekkelig veiinformasjon er tilgjengelig i bakgrunnskartet, kan dpCom automatisk lage en grøftetopologi som kobler et sett med kundenoder til et matepunkt. Topologien vil ta hensyn til veityper, og brukeren kan spesifisere de relative kostnadene langs veien, kryssing av veien, og for ruten fra veikanten til kundenoden.

I tillegg til den automatiske genereringen av grøfttopologien, kan et halvautomatisk verktøy brukes til å koble alle kundenoder på en veikant i én kommando, utpeke et sett med veikrysspunkter og koble dem sammen i ett trinn, definere en sett med punkter ved grensen til kundeområdet og koble dem til grøften langs veien, samt andre handlinger.

Disse mekanismene er ikke begrenset til grøftebaserte topologier; de samme verktøyene kan generere en infrastruktur i luften.

Når den grunnleggende infrastrukturen i grøften eller luften er på plass, kan dpCom automatisk generere det fullt tilkoblede nettverket med rør/kanaler/multidukter, kabler og termineringen (f.eks. CPE) i kundenodene, samt skjøtingen til matekabelen. Denne automatiske genereringen støtter flere byggesett, inkludert multikanaler, direkte nedgravd, direkte kanal eller kanaler/multikanaler uten kabler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter fra oss direkte i innboksen din.