Elvenett AS og Midtnett AS vil bruke dpPower som digital støtte for sin strømdistribusjon

Elvenett AS og Midtnett AS, begge strømdistributører i Norge, har valgt dpPower for sitt nettverksinformasjonssystem (NIS). Elvenett har over 10.000 kunder i Øvre Eiker kommune. Midtnett leverer til over 20 000 kunder i kommunene Flesberg, Modum og Sigdal.

Elvenett og Midtnett leverer strøm i nærområdene, og har allerede i dag mye samarbeid. Å skaffe et felles NIS var en naturlig fortsettelse av dette samarbeidet. Dette for å støtte hverandre når de planlegger og prosjekterer, bygger, idriftsetter og vedlikeholder sine respektive strømnett.

“Vi er alle veldig glade for at vi tar i bruk dpPower”, bekrefter Bjørg Hvidsten, administrerende direktør i Midtnett. «Systemet vi bruker nå må byttes ut, da vi trenger et moderne system som kan være hjertet i organisasjonen vår. Alt handler om strømnettet vårt. For å kunne yte våre kunder god service må all data knyttet til vårt strømnett være i orden. dpPower var systemet som best oppfylte kravene våre. Det handler om en måte å tenke på, og å bruke en NIS på en moderne måte. Alt knyttet til strømnettet vårt skal fungere, og dpPower har smarte løsninger og verktøy for dette.”

Hans Asplund, Key Account Sales Manager i Digpro, er fornøyd med avtalen som inkluderer programvare for dpPower og en Saas-løsning

“Det blir spennende å implementere to like løsninger, en for Elvenett og en for Midtnett. Med dpPower vil de få de samme digitale løsningene for dokumentasjon, drift, prosjekhåndtering, design, vedlikehold, nettverksberegninger og nettverksanalyser, og mye mer. Jeg er så glad for at vårt naboland ser fordelene med dpPower. Vi tar stadig flere markedsandeler i Norge, og dpPower er fullt tilpasset det norske markedets behov”, sier Hans.

Avtalen mellom Digpro, Elvenett og Midnett ble signert digitalt. Til venstre i bildet er Jonas Jacobsson, viseadministrerende direktør og Vice President (VP) Sales i Digpro. I hjørnet til høyre står Bjørg Hvidsten, administrerende direktør i Midtnett AS. I høyre hjørne, Hans Asplund, Key Account Sales Manager i Digpro. Sammen på kontoret hos Elvenett AS sitter Arne Hanto Moen, daglig leder (adm. direktør), og Kjell Gislerud, Prosjektleder (prosjektleder).

Elvenett og Midtnett skal ha møte denne uken for å starte implementeringsprosessen. I august vil alle data fra dagens system migreres til dpPower. I mai neste år forventes dpPower å være i full bruk for Elvenett og Midtnett.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter fra oss direkte i innboksen din.