Fiber optics

Automatyczne tworzenie sieci

Mechanizmy służące do łatwego tworzenia w pełni połączonej sieci

W projektach zazwyczaj powtarzają się pewne wzorce, zwłaszcza w dostępowej części sieci. Połączenie klienckie jednego domu jest zwykle bardzo podobne do połączenia domu sąsiedniego.
Z tego powodu projektowanie tej części sieci może być procesem powtarzalnym. Daje to możliwości automatyzowania tego procesu. System dpCom zapewnia automatyzację za pośrednictwem kilku narzędzi pozwalających oszczędzić czas, które razem umożliwiają tworzenie w pełni połączonych sieci dostępowych.

Jeśli mapa w tle zawiera wystarczające informacje o drogach, system dpCom może automatycznie utworzyć topologię wykopów łączących zbiór węzłów klienckich z punktem zasilającym. Ta topologia uwzględnia różne typy dróg, a użytkownik może określić względne koszty dla trasy prowadzonej wzdłuż drogi, przecinającej drogę, jak również odcinka prowadzącego od drogi do węzła klienckiego.

Oprócz automatycznego generowania topologii tras można, za pomocą półautomatycznego narzędzia, połączyć wszystkie węzły klienckie po jednej stronie drogi jednym poleceniem, wyznaczyć miejsca przecięcia dróg i połączyć je w jednym kroku, wyznaczyć zbiory punktów na granicy nieruchomości klientów i połączyć te punkty z trasami prowadzącymi wzdłuż drogi, a także wykonać inne operacje.
Z tych mechanizmów można korzystać nie tylko w przypadku topologii opartej na doziemnych trasach kablowych. Za pomocą tych samych narzędzi można generować infrastrukturę napowietrzną.

Gdy podstawowa infrastruktura kablowa lub napowietrzna jest gotowa, system dpCom może automatycznie wygenerować w pełni połączoną sieć z rurami / mikrokanalizacją / pakietami mikrorur, kablami i punktami końcowymi sieci (np. urządzeniami zlokalizowanymi u klientów) w węzłach klienckich, a także połączenia z głównym kablem zasilającym. W ramach tego automatycznego procesu można korzystać z kilku różnych zestawów komponentów używanych do budowy sieci, w tym pakietów mikrorur, kabli zakopywanych bezpośredni w ziemi, kabli prowadzonych bezpośrednio w kanalizacji lub kanalizacji / mikrokanalizacji bez kabli.

 

Newsletter abonnieren

Erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten direkt in Ihre Mailbox.