Niezawodność operacyjna

Analizuj wpływ działań na użytkowników i klasyfikuj wszystkie elementy sieci.

Usługa internetu szerokopasmowego staje się newralgicznym elementem infrastruktury. Kiedyś była ułatwieniem, a teraz stała się koniecznością – jest niezbędna do utrzymywania kluczowych funkcji społecznych, ale także zaspokajania potrzeb związanych z dostępem do elektryczności, wody, kanalizacji i transportu. W związku z tym instytucje rządowe i branżowe zaczynają wyznaczać wymagania z zakresu jakości, dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa usług, które są podobne do tych obowiązujących w przypadku infrastruktury o krytycznym znaczeniu.

Aby spełniać te wymagania, musisz dysponować pełną dokumentacją zarówno struktury, jak i sposobów użytkowania sieci. Wiąże się to z przyjęciem perspektywy oddolnej. W przypadku wszystkich usług sieciowych operator musi wiedzieć, którzy klienci korzystają z danej usługi. Między poszczególnymi łańcuchami partnerskimi firm telekomunikacyjnych mogą występować znaczne różnice, więc identyfikowanie dostawców i użytkowników nie jest proste.

Na przykład sprzedaż przepustowości lub nieużywanych włókien światłowodowych operatorowi komórkowemu, który łączy maszt komórkowy z węzłem w infrastrukturze komórkowej, nie jest usługą świadczoną końcowemu klientowi indywidualnemu.

Nawet w przypadku klientów indywidualnych jest ogromna różnica między wymaganą niezawodnością połączeń używanych do uzyskiwania dostępu do Internetu a niezawodnością połączeń obsługujących telemedycynę i ratujących ludzkie życie.

Zagregowane informacje i klasyfikacje

Informacje o użyciu sieci muszą następnie zostać zagregowane dla poszczególnych kabli, sprzętu pasywnego, sprzętu aktywnego i wszystkich elementów pośrednich aż do węzłów i wykopów. Ta agregacja stanowi podstawę klasyfikacji na kategorie ważności obiektów sieciowych. Następnie na podstawie tej klasyfikacji zostaną określone fizyczne wymagania, np. pojemność energetyczna zasilania awaryjnego, opcje nadmiarowości, sprzęt do monitorowania/alarmowania i ochrona zewnętrzna. Od klasyfikacji będą także zależeć pewne inne aspekty, takie jak analiza ryzyka, plany usuwania awarii i regularne inspekcje.

System dpCom dla sieci telekomunikacyjnych udostępnia właścicielom sieci wiele funkcji, w tym:

  • Klasyfikacja usług w zakresie wpływu na użytkowników i poziomów umów SLA
  • Agregacja informacji w obiektach usług dla wszystkich obiektów (kabli, sprzętu, węzłów itd.) biorących udział w świadczeniu usługi
  • Dokumentacja zasilania awaryjnego
  • Obsługa analizy ryzyka
  • Procedury usuwania awarii
  • Plany i formularze inspekcji
  • Analiza wpływu awarii i powiadamianie klientów
  • Raporty podsumowujące informacje o niezawodności obiektów

Newsletter abonnieren

Erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten direkt in Ihre Mailbox.