Ansluta kund och Installatörswebben

Hantera anslutningsärenden digitalt

Modulen Ansluta kund ger hela organisationen effektivt, digitalt stöd vid handläggning av anslutningsärenden, från mottagning av ärendet till dess avslutning. Installatörswebben är ett effektivt och enkelt verktyg för elinstallatörer. Här kan installatören skapa sina anslutningsärenden på webben, skicka in dokument, följa upp pågående ärenden och hantera färdiganmälan.

Dina fördelar

  • Effektiv och digitaliserad nyanslutningsprocess.
  • Säkerställ dokumentationskvalité med direkt koppling till nätmodellen.
  • Enkel generering av utskrifter i de olika processtegen.

Systemkrav

Produkt

  • dpPower

Moduler

  • Organizer

Läs och ladda ner produktblad

Mer information om modulen och dess funktioner finns sammanfattade i produktbladet.

Webinar

Vill du veta mer om våra produkter och moduler, och hur de kan hjälpa din verksamhet? Delta i våra webinar, under vilka våra experter bland annat berättar om övergripande funktioner, arbetssätt och bästa praxis.