Förbättra dina fiberaffärer med standardiserade processer i dpCom

CESAR2 Connect

  • Minska risken för fel när information om en förfrågan ska hanteras.
  • Utnyttja stödet som finns i dpCom för att analysera kapacitet och hitta en kopplingsväg så att beredningen går snabbt och smidigt.

CESAR2 Connect är en modul som hämtar information om nya förfrågningar eller direktordrar från CESAR2. Varje ny förfrågan startar ett uppdrag, där information från förfrågan finns synlig. I kartan visas också de aktuella överlämningspunkterna som kunden angivit i sin förfrågan. Att få alla relevanta detaljer runt en förfrågan direkt i dpCom underlättar arbetet med att bereda en förfrågan. Det minskar även risken för fel, eftersom ingen manuell kopiering från CESAR2 behöver göras.

Tidsbegränsat erbjudande

Passa på att beställa CESAR2 Connect till 2022 års priser. När du beställer innan första december 2022 får du dessutom de sex första månaderna utan avgift.

Kontakta oss för en offert!

Om CESAR2

CESAR2 är en tjänst som utvecklats av Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF). Med CESAR2 underlättas fiberaffärer mellan operatörer och stadsnät, i och med att affärsprocessen och produkterna är standardiserade. Samtliga affärer utförs i ett gemensamt avtalspaket. Tjänsten gör affärer mellan operatörer och stadsnät enklare. I CESAR2 är affärsprocessen och produkterna standardiserade, och har ett gemensamt avtalspaket.