dpWebmap Operator

Hantera avbrott i elnät direkt från fält

dpWebmap Operator är en modul som låter fälttekniker hantera och dokumentera avbrott i elnätet i realtid. I processen kan fältteknikern få:

 • Vägbeskrivning till den apparat som sannolikt har löst vid fel.
 • Möjlighet att dokumentera genomförda omkopplingar i anslutning till avbrottet.
 • Möjlighet att informera berörda parter, som kunder och kollegor, om situationen.

Avbrottstiderna kortas ned, eftersom felet snabbare kan lokaliseras, och den retroaktiva dokumentationen förvinner till det närmsta helt. 

Dina fördelar

 • Sänk avbrottstider genom att snabbare agera på fel.
 • Slipp tidskrävande, retroaktiv dokumentation.
 • Håll kontorspersonal och kunder uppdaterade i realtid.
 • Ta bort behovet av utskrivna papper i fält.
 • Minska behovet av telefonkontakt mellan fält och kontor.
 • Koppla, genom Organizer, avbrottshanteringen med resterande hanteringen i elnätets livscykel.

Avbrott

Med dpWebmap Operator sköts hela avbrottshanteringen i lågspänningsnäten direkt från fält. Vid driftstörningar ger dpWebmap Operator ansvarig fälttekniker stöd i hela processen – från det att avbrottet inträffat, tills det är åtgärdat och slutkunderna är återkopplade.

Driftorderhantering

dpWebmap Operator ger möjlighet att markera driftorderrader som utförda direkt från mobila enheter. Fältteknikern som utfört arbetet markerar det som utfört. Driftledaren på kontoret får direkt en markering i desktopapplikationen då operationen rapporteras, och kan välja att verifiera utförandet. Därmed kan fältteknikernas utskrivna papper ersättas av mobila enheter, och kommunikationen förenklas.

Koppling till Organizer

Genom kopplingen till Organizer kan:

 • Planerade avbrott och driftordrar länkas samman med projekt som de är kopplade till.
 • Projektledare följa hela flödet.
 • Arbetsmetoder standardiseras.
 • Dokumentation kopplat till elnätet uppdateras från fält.

Arbetsmiljösäkerhet

dpWebmap Operator bidrar till höjd arbetssäkerhet genom att:

 • Fälttekniker har en helt uppdaterad bild av elnätet, och kan använda denna bild som beslutunderlag.
 • Rutiner kring avbrottshantering kan standardiseras.
 • Arbetet kan följas från driftcentral och kontor i realtid.
 • Arbeten som utförts kan granskas i efterhand.

IT-säkerhet

dpWebmap Operator håller hög IT-säkerhet, där:

 • Varje bolag styr över hur stor del av nätdokumentationen respektive användare ska ha tillgång till.
 • Informationsmängden en användare kan ta del av kan begränsas på spänningsnivå och/eller komponenttyp.
 • Kopplingen till Organizer gör att inte alla avbrott behöver publiceras i dpWebmap.
 • Olika användarroller styr vilka Operator-funktioner respektive användare ska ha tillgång till. 

Systemkrav

Produkt

 • dpPower

Moduler

 • dpPower Operator
 • Submodulen Operating order till dpPower Operator (för driftorderhantering)
 • dpPower Organizer

Mobilklient

 • dpWebmap Power
 • dpWebmap Organizer

Övrigt

 • Webbserver åtkomlig för dpWebmap (antingen publik eller genom VPN)

Läs och ladda ner produktblad

Mer information om modulen och dess funktioner finns sammanfattade i produktbladet.

Webinar

Vill du veta mer om våra produkter och moduler, och hur de kan hjälpa din verksamhet? Delta i våra webinar, under vilka våra experter bland annat berättar om övergripande funktioner, arbetssätt och bästa praxis.