Digitala höstmöten

Vi fortsätter med att hålla användarmöten online även i höst så lägg in följande datum i din kalender:

dpMap Höstmöte
14 oktober, kl 9-15


dpHeating Höstmöte

21-22 oktober, kl 13.15-16 (två halvdagar)


dpPower Höstmöte

3-4 november


dpCom Höstmöte

5 november, kl. 13:00 – 17:00
6 november, kl. 09:00 – 12:00


OMM Höstmöte
6 november, kl. 09:00-11:00


dpWater Höstmöte

10-11 november, kl 13.30-16.30 (två halvdagar)

Saknar du inbjudan till något av dessa möten, vänligen kontakta marketing@digpro.se