FTTH Conference

Digpro medverkar på FTTH Conference i Berlin den 1-3 december 2020. Konferensen annordnas av FTTH Council Europe och hålls årligen i olika europeiska städer. De tre konferensdagarana representeras av konferenser, workshops, och demonstrationer. Läs mer om konferensen här.