Möte angående Förhandsregleringen

Inför Regleringsperiod 4 vill vi träffa er kunder för att diskutera kommande behov och förändringar. Syftet med mötet är att hitta samarbetsforum där förutsättningar och förändringar i hanteringen av Kapitalbas och Förhandsregleringen diskuteras i god tid innan de börjar gälla. Än finns begränsad information kring eventuella förändringar, och vi vill bland annat stämma av:

  • Vad ni vet idag?
  • Vilka förändringar driver ni mot Energimarknadsinspektionen (Ei)?
  • Hur ska vår mötesplanering utformas?

Mötet hålls den 14 september 09.00 – 11.00.

För att delta, kontakta Martin Gustafson martin.gustafson@digpro.se