Nätdrift

dpPower driftmodulen gör det möjligt för operatörerna att visualisera, hantera, analysera och optimera sina distributionsnät. dpPower använder en gemensam distributionsnätmodell för alla DMS/OMS applikationer.

Det förenklar systemunderhållet kraftigt genom att eliminera behovet av att bygga, underhålla och synkronisera flera datamodeller.

Integrerad i ett SCADA-system, vilket innebär att den dynamiska distributionsmodellen alltid får åtkomst till distributionsnätets status via information från kopplingsenheter, kondensatorbatterier och kundbelastningar. Två huvudkomponenter i driftmodulen är Distribution Management System (DMS) och Outage Management System (OMS).

Funktioner i Distribution Management System (DMS):

  • Nätanslutning och topologianalys: En kontinuerlig elektrisk topologibearbetning av nätet baserat på realtidsförhållanden.  Dynamisk nätfärgning av spänningssatta, spänningslösa och jordade delar i nätet är tillgänglig.
  • Beräkningar av lastflöde och felanalys
  • Beräkning av felläge: En felavståndsberäkning av två- eller trefasiga kortslutningar, både manuella eller automatiska, från SCADA-systemet.
  • Felläge, isolering och återställning av strömförsörjning (FLISR): Verktyg som upptäcker plats för fel, isolerar dem och återställer spänning till spänningslösa kunder. De beräknar sannolika fellägen genom att analysera felmönstret och tillgänglig realtidsinformation som erhålls genom mätvärden från SCADA, t.ex. felindikatorer. FLISR kan användas i manuellt eller halvautomatiskt läge.

Funktioner i Outage Management System (OMS):

  • Problem-, felsamtal- och AMI-statusbehandling: Dokumenterar felsamtal och smarta mätare-händelser och upprätthåller samtidigt en realtidsbild av de för närvarande aktiva samtal, smarta mätare-händelser och avbrott. Baserat på tidssekvensen och identifierad plats för felsamtal och/eller mätare-händelser, får man den mest sannolika platsen för orsaken till strömavbrottet.
  • Avbrottshantering: Stöd för återställning av oplanerade och planerade avbrott. Kärnfunktioner inkluderar uppskattning av trolig avbrottsplats, planering och genomförande av driftorder, kundmeddelanden (samtalslistor) och kommunikation med fältpersonal och utsändning.
  • Driftorderhantering: Tillhandahåller verktyg för att hantera operationer av olika element i ett kraftsystem. Ramverket inkluderar en mängd funktioner som används för skapande, planering, visning, modifiering, underhåll, validering och utförande av kopplingsåtgärder.
  • Online-avbrottsrapporter och analys: Beräknar avbrottssäkerhetsindex som SAIDI, SAIFI, CAIDI och CAIFI.

 

SCADA, systemkontroll och datainsamling

SCADA är inte en del av Digpros applikationer, men ofta integreras eller tillhandahålls det av en Digpro-partner. Det inkluderar funktioner för datainsamling (indikationer och mätningar), gränssnitt för understations- /distributionsautomatiseringssystem och gränssnitt mellan kontroll-center.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.