Nätplanering

Genomförande av nätberäkningar är nödvändigt för att både drift, modernisering och utbyggnad av nät ska kunna ske. I förlängningen handlar det om att alltid kunna garantera en säker och oavbruten energiförsörjning mot sina kunder. Beräkningssmodulen tillhandahåller de verktyg som som krävs för att säkra en effektiv och säker drift av nätet.

Modulen stödjer alla vanliga arbetsprocesser – projektering, ombyggnad och driftomläggning. Det interna arbetsflödet organiseras i projekt och uppdrag som delas mellan olika intressenter och avdelningar. Fördefinerade mallar finns för dessa processer men man har som användare även möjlighet att anpassa arbetsflödet helt till den egna organisationens struktur.

 

 

dpPowers nätplaneringsmodul förser nätplanerare med verktyg för att snabbt och precist utföra analyser av designade nät med olika spänningsnivåer. Detta inkluderar:

 • Last- och felströmsberäkning: Funktioner för balanserade lastflödesberäkningar med eller utan lastkalibrering. Nätstatus som utvärderas inkluderar: komplex spänning, strömmar, aktivt och reaktivt effektflöde, spänningsfall, förluster, kortslutningsströmmar med mera.
 • Osymmetrisk last-och felströmsberäkning: Samma funktioner som ovan, men för användning i osymmetriska nät med enfas-laster, enkelledarnät eller belysningsnät. Denna beräkningstyp används även för att beräkna obalanserad last i nätet.
 • Felströmsberäkning: Nätanalys stödjer beräkningar av trefasig kortslutningsström, tvåfasig kortslutningsström, enfasig felström och spänningsnivå för jordad utrustning samt tvåfasig jordad kortslutningsström. För nät med mellanspänning stöds beräkning av trefasig kortslutningsström och kortslutning fas-nolla.
 • Skyddsanalys: Kortslutningskapacitet, felsökning och selektivanalys utförda med felberäkningen.
 • Kondensatoroptimering: Beräknar och presenterar optimal placering för kondensatorer beroende på kondensatorkostnader och förluster.
 • Generering av lastkurva och lastprofil: Stödjer generering av statistiska lastkurvor och/eller profiler för varje mätare eller mätargrupp. Lastprofiler kan genereras baserade på uppmätta värden i mätare med sitt ursprung i hanteringssystemet för mätardata (MDM). Den resulterande lastkurvan kommer att variera enligt kundtypen (ISIC kod), satt temperatur, säsong och typ av dag.
 • Förutsägbar belastning: När det är nödvändigt att erhålla en belastningsanalys för varierande tillstånd i systemet som t.ex. växling av distribuerad energi kan analysen göras över en längre tidsperiod. Detta medför tillförlitliga prognoser av nätstatus, dag- eller veckovisa profiler för spänning, ström och effektflöde som stödjer projekteringsbeslut.

Övriga funktioner för dpPower inkluderar:

 • Beräkning och uppskattning av kostnader
 • Materielbehov och orderförberedelser inför inköp
 • Process för godkännande baserat på alternativa lösningsförslag
 • Projekthantering och arbetsplanering

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.