Staffanstorp väljer dpCom för det avancerade stödet och intuitiva användargränssnittet

Staffanstorp i Skåne, som är en av Sveriges mest expansiva kommuner, har valt dpCom för att leva upp till sin princip ”Vi maxar Staffanstorps fibernät med framtidens infrastruktur redan idag!”. I kommunen byggs bostäder i rasande fart, och fibernäten måste utvecklas i takt med inflyttningen. Sara Boke Olén är Fibernätschef på  Staffanstorp Fiberät AB, och ansvarar för att invånarna i kommunen ska ha tillgång till fibernät med nästintill obegränsad kapacitet.

Sara Boke Olen
Sara Boke Olén, Fibernätschef på Staffanstorp Fibernät AB, valde dpCom för att höja kvalitetsnivån på det digitala stödet för sitt team. I längden innebär det bättre uppkoppling för Staffanstorps invånare.

”Vi är en liten organisation, och måste ha tillgång till samma information för att ha kontroll över det som händer i fibernäten. Detta för att kunna stötta varandra och se till att Staffanstorps invånare har digital uppkoppling. Vi måste veta allt om vårt fibernät – vad som är nergrävt, vart det är nergrävt, samt vad som finns i skåp och brunnar. Vi vill veta i vilket skick det är, vilka switchar som är lediga, och var eventuell förstärkning behövs. När reparationer behövs kommer vi kunna se det i systemet, och våra fälttekniker kommer veta vart de ska åka, samt vilka åtgärder som behövs. Detta kommer effektivisera våra processer och bidra till den så viktiga driftsäkerheten”, berättar Sara.

Staffanstorp har nu engagerat entreprenörer som sammanställer fibernätets data åt dem. Denna data ska snarast matas in i dpCom.

”Det här är information som är ovärderlig i ett fungerandes system, men värdelös om den inte kommer till användning. Och i dpCom kommer den verkligen att användas till vår fördel”, konstaterar Sara. ”Systemet vi använde tidigare krävde mycket manuell hantering, vilket vi inte har resurser till. dpCom har ett visuellt användargränssnitt som tydliggör våra fibernät. Det är intuitivt, samt smidigt och enkelt att använda.”

dpCom kommer även att användas för att planera vidareutveckling av fibernät i kommunen.

”Här finns ytterligare fördelar med dpCom”, menar Sara. ”Vi kan lätt ta fram data att presentera för styrelsen här på Staffanstorp Fibernät AB, samt för politiker som ansvarar för utbyggnader av bostäder och arbetsplatser. Visuella data är lätt att förstå. Nu kommer vi på ett begripligt sätt visa var eventuell kapacitetsbrist i fibernäten finns, samt motivera att vi behöver resurser till att förbättra detta.”

Staffanstorp erbjuder alla invånare tillgång till höghastighetsinternet via sitt öppna stadsnät, oavsett om de bor centralt eller på landsbygden. Vill du veta mer om dpCom? Kontakta Joel Pirard, VP Sales Telecom.  

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.