Vår teknik

Med Digpros nätinformationssystem (NIS) för nätbolag, gör vi det möjligt för våra kunder att verkligen känna till och hålla koll på de mest komplexa distributionsnäten genom att göra nätinformationen synlig, tillgänglig och fungerande.

pekar-1.jpg

Vår programvara

Vår programvara kombinerar detaljerad information om den anslutna infrastrukturen med geografisk information samt specialbyggt affärsprocesstöd. Det hjälper våra kunder att få en djupare kunskap om deras nät, uppnå bättre kvalité i deras nätverksmodell och skapa effektivare arbetsflöden. Detta resulterar i en mer driftsäker verksamhet och slutligen förbättrade tjänster till slutkunder och allmänheten.

5 snabba kontrollpunkter för IT

1.  Gör det möjligt att snabbt implementera en företagsomfattande lösning tack vare en webbaserad plattform och öppen, standardiserad teknik

2. Enkla uppgraderingar, de flesta kunder slutför programvaruuppgraderingen inom några timmar upp till några dagar, var sjätte till femtonde månad

3. Skalas enkelt upp tack vare att man inte behöver göra klientinstallationer

4. Ger åtkomst till tusentals anställda och underentreprenörer

5. Anpassas till användare med flerspråkiga gränssnitt samtanpassnings/konfigurationsfunktioner

En unik plattform

Läs mer om vår teknik

Avancerad databasteknologi och kvalitetssäkringsalgoritmer

Digpros applikationer integrerar de senaste innovationerna inom databasteknologi. Den avancerade, distribuerade, webbaserade arkitekturen, inbyggda GIS-motorn och hanteringen av arbetsflöden ger ett mycket effektivt verktyg för att hantera den stora mängden data hos nätbolag i alla storlekar. Alla nätobjekt är anslutna med hänsyn till att förbyggda fysiska och logiska designregler. Moduler och komponenter arbetar tillsammans för att skapa ett robust, skalbart och högpresterande system.

Våra lösningar är byggda med avancerade, specialbyggda kvalitetssäkringsalgoritmer som garanterar nätdata som är logiska och verifierade ur en nättopologisk synvinkel.

Detta är den bästa garantin för högkvalitativa, felfria nätmodeller och funktioner för avancerade nätberäkningar, och löser en klassisk utmaning för företag som använder generiska GIS-system. Digpros plattform sätter standarden för högkvalitativ, avancerad nätplanering och drift.

 

Detaljerad Multi-Utility infrastrukturvy

Grunden för Digpros programvara har byggts i tätt samarbete med våra kunder och partners. Med deras input fortsätter vi att utveckla produkter skräddarsydda för nätbolag och myndigheter med verksamhetskritiska system.

Våra lösningar inkluderar stöd för nätplanering, modellering, design, analys, simulering, drift och nätunderhåll med robust automatisering av komplexa verksamhetskritiska, nätbaserade system.

Oavsett om du är involverad i planering, drift eller underhåll – om du jobbar med gas, el, värme och kyla, vatten, avlopp eller telekomnät – förser Digpro dig med en högkvalitativ lösning.

 

Stöd för följande arbetsflöden:

 • Automatiska och halvautomatiska planerings- och designmekanismer
 • Projekthantering med stöd för schemaläggning av aktiviteter och resurser
 • Uppdaterad status för aktiviteter och objekt
 • Samarbete mellan kontors- och fältarbetare
 • Kapacitets- och flaskhalsanalys av nätobjekt.
 • Fel/avbrottshantering för att stödja kundkommunikation och service.
 • Planerat underhåll

Digpros basplattform inkluderar verktyg och metoder för hämtning och process för bulk import eller inkrementella uppdateringar från externa föråldrade tredjepartssystem och databaser. Vi har nästan 30 års erfarenhet av att migrera geospatial data från dessa typer av databaser.

För att stödja kunder som väljer Digpros GIS plattform som Master för geospatial och/eller nätdata och där tredjeparts eller föråldrade OMS/DMS system redan opererar kan vi sätta upp inkrementella uppdateringar eller överföringar mellan systemen.

Kunder med redan existerande och/eller föråldrade system kan behålla värdet på dess data genom att flytta över det till Digpros applikationer. Vid behov kan vi bistå med det tekniska stödet och tjänster för att migrera, transformera eller forma existerande geospatial data för användning i dina nya system.

Dessa tjänster inkluderar:

 • Stöd för många GIS-dataformat
 • Bulk och/eller inkrementell datamigration
 • Geografiska och schematiska vyer
 • Identifiera och uppdatera deltan
 • Synkronisera attribut
 • Georeferenser
 • Befäst, aggregera, konvertera eller omvandla data
 • Säkerställ migrerad datakvalité

Eftersom industriella och allmänna nyttighetsorganisationer förlitar sig på att webben anknyter deras datakällor är säkerhet högt prioriterat. Smarta enheter och sensorer kopplade till sakernas internet (IoT) fortsätter att expandera möjligheter för potentiella intrång.

Att försvara din organisation mot cyberhot är högt prioriterat hos Digpro. Vi säkerställer att högsta möjliga säkerhet finns på plats för våra produkter, programvaror, system och tjänster genom en djupgående, flerlagers skyddsstrategi. Några säkerhetsåtgärder inkluderar:

Dokumenterade initiativ baserade på och/eller upprättade enligt praxis och accepterade standarder för att bygga upp säkerheten i varje steg av programvaruutvecklingen där design, implementation, verifikation, release och träning är inkluderat.

 • Pågående aktiviteter relaterade till att förbättra programvarusäkerhet inkluderar: testning av robusthet, sårbarhetsskanning och säkerhetstestning som omfattar statisk- och/eller binär kodanalys.
 • Kryptografiska verktyg och säkerhets funktionalitet enligt industriell standard inkluderar:
  – Kryptografiska algoritmer för hash, kryptering, signerad data för lagring eller överföring
  – Protokoll och procedurer för att stödja kryptografiska algoritmer (t.ex. byte av certifikat, etablera nycklar eller generera slumpmässiga siffror.
  Funktionalitet för autentisering av användare och tillgång
 • Förhindrar proaktivt fortplantning av skadeprogram primärt genom skanning med de senaste mest lämpliga antivirus verktygen.
 • Korrekt hantering och skydd av alla digitala certifikat som används vid programvaruutveckling för att signera kod eller som en grund för att härleda produkt specifika certifikat.

Digpros programvaruplattform innehar hög säkerhet med data integritet och blir konsekvent genom begränsningar i databasen och autentiseringssystem.

Alla användare har unika inloggningsuppgifter där ändringar görs i så kallade ”förändringsset” som tillåter stora  överföringar. Alla ändringar verifieras innan de utförs för att de ska överensstämma med regler. T.ex. är det omöjligt att posta en kabel ”i tjänst” om inte den anslutande komponenten existerar och visar vart kabeln matas ifrån. Authoriseringssystemet är baserat på användarrättigheter på tabell- och kolumnnivå.

Huvudfunktioner

 • All data (kartor, scheman, anläggningsregister, information i real-tid, etc.) lagras I samma öppna relationsdatabas med en objektbaserad struktur
 • Kompletta datamodeller (nätmodeller) för olika branschapplikationer, inklusive el, fjärrvärme, gas, telekom, vatten och avlopp etc.
 • Enhetlig informations- och datamodell för alla relevanta verksamheter inom organisationen
 • Geografiska kartor, scheman, och ritningar
 • Vektor och raster stöd
 • Inbyggt arbetsflöde
 • Skalbar från små till stora mängder data/användare
 • Utmärkt prestanda
 • Transformation av geo-koordinater
 • Temakartläggning
 • Anläggningsregister
 • Topologi/Spårning
 • Långa transaktioner inklusive revisionshantering
 • Export/Import och integrationsgränssnitt
 • Alla gränssnitt/funktioner är tillgängliga med webbaserade klienter
 • Mobilitet via fält-appar
 • Kraftfull, regelbaserad redigering
 • Stöd för mallar, både organisationsövergripande och användardefinierade
 • Inbyggd GIS-funktionalitet och projektlednings/arbetsstyrningsverktyg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.