Vårmötet goes digital

Tack till alla som deltog på vår första helt digitala användarträff. Har du missat en session eller vill titta på en igen? Inga problem, maila Linnea på linnea.larm@digpro.se så får du tillgång till inspelningen.

Dag 1, Tisdag 26 maj

Klicka på varje rubrik för mer detaljerad beskrivning och anmälan.

Har du missat sessionen eller vill titta på den igen? Maila till linnea.larm@digpro.se och få länken till inspelningen.

Tid: 10:00-10:55
Språk: Svenska
Målgrupp: Alla befintliga kunder
Visning: Live

 • Var är Digpro idag och vart är vi på väg
 • Genomgång av veckans seminarier

Varför ska du delta i detta webinar?

 • För att få en överblick av Digpro och Digpros produkter

Har du missat sessionen eller vill titta på den igen? Maila till linnea.larm@digpro.se och få länken till inspelningen.

Tid: 11:00-11:55
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el
Visning: Live

 • Få se vad som hänt till version 9.2

– Allmänna nyheter

– dpPower specifika nyheter

– Övergripande nyheter i moduler som berör dpPower, så som Maintainer, Organizer, Analyzer, Operator 

 • Några planer för 9.4

Varför ska du delta i delta webinar?

 • Få senaste nytt från dpPower och relevanta moduler i version 9.2
 • På ett tidigt stadium få en inblick i vad som är planerat för nästa release

Har du missat sessionen eller vill titta på den igen? Maila till linnea.larm@digpro.se och få länken till inspelningen.

Tid: 11:00-11:55
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder fjärrvärme
Visning: Live

Agenda

 • Nyheter Digpro
 • Rapport från användarföreningens möte
 • Nyheter i version 9.2
 • Agenda inför höstmötet

Varför ska du delta i detta webinar?

 • Få information från användarföreningens styrelse
 • Få senaste nytt från dpHeating och några nyttiga nyheter från grundplattformen i version 9.2
 • Påverka så höstmötet utformas på ett intressant och bra sätt

Har du missat sessionen eller vill titta på den igen? Maila till linnea.larm@digpro.se och få länken till inspelningen.

Tid: 13:00-13:55
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder telekom
Visning: Live

Agenda

 • Nyheter i version 9.2
 • Planer för 9.4
 • dpCom-vänliga nyheter i moduler som Organizer och Maintainer

Varför ska du delta i detta webinar?

 • Få se, inte bara vad som är nytt i 9.2, utan också vad tankarna bakom funktionerna är och hur man använder dem
 • På ett tidigt stadium få en inblick i vad som är planerat för nästa release
 • Få en möjlighet att ge feedback på både nyheterna i 9.2 och planerna för 9.4

Har du missat sessionen eller vill titta på den igen? Maila till linnea.larm@digpro.se och få länken till inspelningen.

Tid: 13:00-13:55
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder VA
Visning: Live

Agenda

 • Nyheter Digpro
 • Nyheter i version 9.2
 • Planer för 9.4
 • Avtackning Hans Kåsjö
 • Planering höstmöte

Varför ska du delta i detta webinar?

 • Se nyheter och få möjlighet att ställa frågor
 • Kunna påverka höstmötets innehåll
 • Tacka av Hans Kåsjö efter nästan 20 år med dpWater

Denna session har tyvärr blivit inställtd. Som anmäld kommer du få ett mail med mer information inom kort. 

Tid: 14:00-14:55
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder Gas
Visning: Live

Agenda

 • Nyheter Digpro
 • Rapport från användarföreningens möte
 • Nyheter i version 9.2

Varför ska du delta i detta webinar?

 • Få senaste nytt från dpGas och några nyttiga nyheter från grundplattformen i version 9.2
 • Få information från användarföreningens styrelse
 • Utbyta erfarenheter med andra användare av systemet

Dag 2, Onsdag 27 maj

Klicka på varje rubrik för mer detaljerad beskrivning och anmälan.

Har du missat sessionen eller vill titta på den igen? Maila till linnea.larm@digpro.se och få länken till inspelningen.

Tid: 10:00-10:55
Språk: Svenska
Målgrupp: Alla befintliga kunder
Visning: Live

WorkPlanner stödjer nu hela Organizers arbetsmodell, från Projekt till Resurs! Vi visar flera spännande nyheter med fokus på versionsbaserad planering samt resurshantering med behovsplanering och beläggningsanalys

Varför ska du delta i detta webinar?

 • Få en bild av styrkan hos den nu färdigutvecklade WorkPlanner
 • Förstå hur WorkPlanner kan bidra till ökad verksamhetsnytta i din organisation
 • Få inspiration kring användningsområden och arbetssätt

Har du missat sessionen eller vill titta på den igen? Maila till linnea.larm@digpro.se och få länken till inspelningen.

Tid: 11:00-11:55
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el
Visning: Live

Få en inblick vad som håller på att utvecklas till 9.4 angående kapitalbasens påverkan på projekt.

Varför ska du delta i detta webinar?

  • Vilken ekonomisk påverkan på kapitalbasen har projektet
  • Hur mycket kapital utrangeras 
  • Är det värt att göra denna investering utifrån ett ekonomisk perspektiv.

Har du missat sessionen eller vill titta på den igen? Maila till linnea.larm@digpro.se och få länken till inspelningen.

Tid: 13:00-13:55
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder som inte har dpWebmap
Visning: Live

Agenda

En introduktion till dpWebmap.

 • Vad är dpWebmap?
 • Vem använder dpWebmap?
 • Exempel på användningsområden och användargränssnitt
 • Integrering med andra system eller annat data

Varför ska du delta i detta webinar?

 • Få en bild av möjligheterna i dpWebmap och hur de passar i er organisation.
 • Få inspiration.

Har du missat sessionen eller vill titta på den igen? Maila till linnea.larm@digpro.se och få länken till inspelningen.

Tid: 14:00-14:55
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder telekom
Visning: Live

Agenda

 • Vi kollar på hur Organizer webmap kan användas för att få ut information till fibertekniker, schaktarbetare och kabeldragare.
   • Få ut patch-information till fibertekniker samt återkoppling till kontoret på utfört arbete.
   • Få ut arbetshandlingar till schaktarbetare och kabeldragare. Pdf ut i mobilen och/eller anpassad nätkarta direkt i webmap vy.

Varför ska du delta i detta webinar?

 • Digitalisera och effektivisera arbete med att ta fram och få ut underlag till tekniker i fält
 • Flashiga nyheter i dpCom webmap
 • Få en inblick i hur andra bolag arbetar med dpCom webmap

Har du missat sessionen eller vill titta på den igen? Maila till linnea.larm@digpro.se och få länken till inspelningen.

Tid: 14:00-14:55
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el
Visning: Live

Agenda

 • Nyheter i 9.2
 • Checklistor
 • Fria anmärkningar
 • Underhåll i dpWebmap

Varför ska du delta i detta webinar?

 • Få insyn i hur fria anmärkningar och checklistor kan användas i underhållsprocessen
 • Få inspiration till hur underhållsprocessen kan planeras och utföras online
 • Förstå hur Maintainer Webmap kan effektivisera underhållsprocessen

Dag 3, Torsdag 28 maj

Klicka på varje rubrik för mer detaljerad beskrivning och anmälan.

Har du missat sessionen eller vill titta på den igen? Maila till linnea.larm@digpro.se och få länken till inspelningen.

Tid: 10:00-10:55
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el
Visning: Live

Agenda

 • Inledning 
 • Driftorder – förenklingar
 • dpWebmap Work request (Arbetsbegäran) 
 • dpWebmap Operator 
 • Kundkommunikation (aviseringar, störningskarta)
 • Roadmap

Mer strömlinjeformat arbetsflöde. Vad Digpro gör just nu, för att ge driftledaren möjlighet att fokusera på elnätet och inte på handhavandet av systemet.

Det rör på sig i det mobila området nu. Operator i fält erbjuder nya möjligheter till alla nätbolag – oavsett storlek. Flera av Operators funktionsblock kommer nu att finnas tillgängliga i dpWebmap.

Effektiv och pålitlig information till slutkunderna är ett måste. En lägesrapport kring störningskartan, fortlöpande aviseringar och ett par nya kommunikationskanaler.

Har du missat sessionen eller vill titta på den igen? Maila till linnea.larm@digpro.se och få länken till inspelningen.

Tid: 11:00-11:55
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder, nätbolag
Visning: Live

Ibland har man som nätägare behov av att kunna ta fram och ge en mer detaljerad bild av hur saker hänger ihop. 

Till exempel att se hur:

 • Kablar och kanalisation löper in i en brunnsgavel
 • En kammare med alla rör och ventiler hänger ihop
 • Stativ och annan utrustning står placerade i en större nod
 • Kablar går igenom en byggnad längs väggar, kulvertar och taknock
 • Med mera…

Med modulen för tekniska ritningar och scheman så skapar Digpro möjligheten för detta i sina produkter. 

 • Demo av den kommande ritningsmodulen och tid för frågor

Har du missat sessionen eller vill titta på den igen? Maila till linnea.larm@digpro.se och få länken till inspelningen.

Tid: 11:00-11:55
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder FV, VA, Gas och Telekom
Visning: Live

Agenda

 • Nyheter i 9.2
 • Checklistor
 • Fria anmärkningar
 • Underhåll i dpWebmap

Varför ska du delta i detta webinar? 

 • Få insyn i hur fria anmärkningar och checklistor kan användas i underhållsprocessen
 • Få inspiration till hur underhållsprocessen kan planeras och utföras online
 • Förstå hur Maintainer Webmap kan effektivisera underhållsprocessen

Har du missat sessionen eller vill titta på den igen? Maila till linnea.larm@digpro.se och få länken till inspelningen.

Tid: 13:00-13:55
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga elkunder Norge 
Visning: Live

Agenda

 • Nyheter 9.2
 • Nytt i FASIT 2021
 • Miniworkshop (Erfarenheter & förbättringsförslag)

Har du missat sessionen eller vill titta på den igen? Maila till linnea.larm@digpro.se och få länken till inspelningen.

Tid: 14:00-14:55
Språk: Svenska
Målgrupp: Alla befintliga kunder
Visning: Live

Agenda

 • Vi tittar på nyheterna i Organizer och Organizer Webmap 9.2, workflow, e-post integration, förgävesbesök, beslutspunkter och beslut i Organizer Webmap, m.m.

Varför ska du delta i detta webinar?

 • Få en bild av nyheter och pågående utveckling
 • Få inspiration och motivation för införande och användning
 • Förstå hur produkterna kan bidra till ökad nytta i din organisation

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg