WEBINAR

En effektiv nettvirksomhet med et moderne nettinformasjonssystem

I høst tilbyr vi to gratis webinar der du lærer mer om våre systemer og hvordan våre norske kunder anvender dem.

Klikk på på rubrikkene for detaljert beskrivelse og påmelding 

Dato: 21 september
Tid
: 13:30-14:30
Språk: Svensk
Målgruppe: Nettselskap
Visning: Live

 

Digpro har de siste 30 år levert løsninger innenfor område og vi ønsker med dette digitale seminaret vise hvordan vårt system dpPower løser disse utfordringene. På webinaret vil vi presentere:

  • Hvordan bygge opp en kvalitetssikret digital tvilling og hvordan sikre at man holder denne oppdatert over tid
  • Hvordan vi gjør dette via en kartbasert digital prosess i vårt system
  • Vi vil også vise hvordan løsningen er bygget for å støtte hele nettets livsyklus og sikre en digital tvilling av høy kvalitet.
  • Til slutt kommer vi til å vise hvordan den digitale tvillingen kan anvendes for drift og avbruddshåndtering

Vi håper temaet virker interessant, og at vår gjennomgang kan vise dere nye muligheter og gi inspirasjon til egen virksomhetsutvikling. Vi ser frem til å se deg på vårt webinar.

Påmelding

Dato: 5 oktober
Tid
: 13:30-14:30
Språk: Svensk
Målgruppe: Nettselskap
Visning: Live

Digpro har de siste 30 år levert løsninger innenfor område og vi ønsker med dette digitale seminaret vise hvordan vårt system dpPower løser disse utfordringene. 

Dette Webinaret er et kundecase der en av våre kunder i Norge, Jæren Everk, presenterer systemet.

Jæren Everk har vært kunde av Digpro siden 2018 og har et bredt spekter av systemet installer innenfor strøm. Vi får en overgripende innsikt i hvordan Jæren bruker systemet i det daglige for å oppnå en effektiv nettdrift.

Påmelding

Nordiske Nettselsskap opplever stadig tøffere krav og forventninger; Nettkundene blir mer og mer avhenging av en stabil og feilfri strømforsyning. Skulle det være problemer forventes rask feilretting og løpende informasjon om situasjonen. Eierene av nettselskapene krever god lønnsomhet og stadig høyere utbytte. Myndighetene innfører på rad og rekke nye reguleringer og rapporteringsregimer som krever mer kompleks systemstøtte og økende bruk av kompetente medarbeidere for å holde dette operativt.

Det blir en tilnærmet umulig oppgave å innfri disse kravene uten å etablere effektive digitale og stadig mer automatiserte prosesser. Nettselskapene sitter dessuten i en spesielt krevende situasjon der man skal forvalte og drifte en kompleks og geografisk utspredt anlegg- det elektriske distribusjonsnettet.

En av de viktigste premiss faktorene for å kunne etablere effektive prosesser innenfor elnett distribusjon er komplett og rett dokumentert nettdokumentasjon som er bygger på en digital nettmodell – en digital tvilling. 

 

Knowledge

Read our latest blog post:
Power up your electric network with a Digital Twin