GIS to NIS modern compass

Automatiserad infrastruktur med Internet of Things

När: 16 juni, klockan 14.00-15.00

Målgrupp: Digpros dpPower kunder

Anmäl dig här

Realtidsinformation i samhällskritisk infrastruktur finns idag i många former. Mätningar hos slutkunder utförs av nätägare. Brytare och ventiler kan med fördel både manövreras och mätas från distans. Utvecklingen av Internet of Things (IoT) sker i snabb takt. För att få ut det mesta av den information som mäts behövs system som klarar av att bearbeta informationen på bästa sätt, och i ett uttalat syfte. Digpros produkter har ett antal tillämpningar för detta – de samlar in realtidsinformation, som konverteras till nytta för slutkunder och nätägare. Exempel på detta är att:

– Överföra larm från kundmätare och analysera denna information för att flagga för fel i nätet som ger avbrott, eller kan utgöra personfara.

– Fråga mätare i realtid om förbrukning och status för att förstå nätet:
Har vi levernas?
Har vi kvalitetsproblem?

– Överföra realtidsdata från SCADA/fjärrkontroll för att direkt veta om avbrott och andra kopplingslägen är nära nog momentana.

– Förädla information ytterligare för att generera driftinformation till hemsida, samt skicka SMS till kunder och övriga intressenter.

Digpro har levererat tillämpningar inom detta område i över tio år, och tack vare teknikutvecklingen tillkommer ytterligare funktioner. I detta webinar får du veta mer om vad som gjorts och vad som är på gång.

Detta webinar vänder sig till befintliga kunder av dpPower. Vi kommer att prata om Mätarintegration, som innefattar de två modulerna Meter – Alarm och Meter – Switch and Poll. Vi kommer även att prata om SCADA.