NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przechowujemy Twoje dane osobowe i zarządzamy nimi zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, RODO. Dane osobowe to informacje, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogą być powiązane z określoną osobą, takie jak nazwisko lub informacje kontaktowe.

JAKIE INFORMACJE O TOBIE PRZETWARZAMY

Kontaktując się z nami, na przykład w celu subskrybowania naszego biuletynu informacyjnego, możesz przekazywać nam pewne dane osobowe. Dane te są następnie przez nas przetwarzane. Nigdy nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych przez okres dłuższy, niż ten wyznaczony obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, normami lub decyzjami administracyjnymi. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakimi informacjami o Tobie dysponujemy, albo chcesz, by je zmieniono lub usunięto, wyślij wiadomość e-mail na adres sales@digpro.se.

KONTROLA DANYCH

Szwedzki Inspektorat Danych – Datainspektionen – dysponuje dodatkowymi informacjami o RODO i Twoich prawach w zakresie transparentności oraz kontrolowania sposobów, w jakie są przetwarzane Twoje dane osobowe. W tym miejscu możesz złożyć skargę, jeśli uważasz, że Twoje dane nie są przetwarzane prawidłowo. Dowiedz się więcej o ustawie RODO i swoich prawach w witrynie Datainspektionens.

ADMINISTRATOR DANYCH

Digpro Solutions AB Ulriksborgsgatan 5 112 18 Stockholm +46 8 50 63 26 00 sales@digpro.se