Implementacja

Zapewnij współpracę między działami, uprość procesy operacyjne i osiągnij większą wydajność, korzystając z rozwiązań Digpro przeznaczonych dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Łatwa implementacja

Digpro oferuje błyskawiczną implementację niezawodnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań branżowych, które poprawiają komfort użytkowników i zwiększają efektywność operacyjną.

Proces implementowania rozwiązań firmy Digpro można dostosować do własnych potrzeb, dzieląc go na etapy obejmujące wdrażanie poszczególnych nowych funkcji i technologii. W biegiem lat dopracowaliśmy i udoskonaliliśmy nasz proces implementacji. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje nowe rozwiązanie Digpro będzie działać na czas i nie spowoduje przekroczenia budżetu, a proces implementacji będzie w pełni kontrolowany i transparentny.

Szybkie i wygodne szkolenia

Nasze materiały szkoleniowe są dostępne online, zatem zawsze masz do nich dostęp. Możesz także korzystać z warsztatów stacjonarnych i materiałów instruktażowych. Dzięki temu Twoi pracownicy mogą szkolić się w potrzebnych im dziedzinach, błyskawicznie zwiększając swoje umiejętności i możliwości pełnego wykorzystania dostępnych funkcji systemu.

Będziemy towarzyszyć Ci w procesie implementacji

Działa to w następujący sposób. Najpierw menedżer projektu z firmy Digpro zbiera zespół osób dysponujących niezbędnymi w procesie implementacji umiejętnościami i doświadczeniem.
Następnie menedżer projektu, we współpracy z wyznaczonym przedstawicielem klienta, zarządza procedurą, dbając o to, by wszystkie prace były wykonywane zgodnie z naszą sprawdzoną metodologią, umową i ustalonymi wcześniej oczekiwaniami. Wynik? Prace wykonane na czas, w wyznaczonym budżecie.
Nad przebiegiem projektu czuwa komitet nadzorczy, w którego skład wchodzą przedstawiciele klienta i firmy Digpro. Informacje o postępach, potencjalnych zagrożeniach i możliwych odchyleniach od harmonogramu lub budżetu są przekazywane na regularnie odbywających się spotkaniach i w formie rutynowych raportów. Proaktywne identyfikowanie potencjalnych problemów lub trudności pozwala na ich szybkie rozwiązywanie i usuwanie.
Ogólny model implementacji dużych projektów obejmuje zwykle następujące najważniejsze etapy:

  • M1 Rozpoczęcie realizacji projektu

  • M2 Koniec fazy projektowania lub gotowość do implementacji

  • M3 Fabryczne testy akceptacyjne (zainstalowano system i przeprowadzono podstawową konfigurację)

  • M4 Testy odbioru tymczasowego (system jest gotowy do rozruchu)

  • M5 Rozruch (aktywowanie systemu)

  • M6 Akceptacja dostawy

Aktualizacje – szybkie i niezawodne

Po pomyślnym zaimplementowaniu rozwiązania Digpro oferujemy dwie nowe wersje systemu na rok. Aktualizacja do nowej wersji jest prosta. Korzystamy ze sprawdzonej procedury dostarczania nowych wersji.  Z punktu widzenia klienta cały proces zajmuje tylko kilka godzin. Zwykle aktualizujemy oprogramowanie klientów w ciągu 2 tygodni od chwili złożenia zamówienia.

Training at customers

We can offer trainings at our customers’ offices if this is wished. Please contact us for an offer.