Iverksetting

Samarbeid på tvers av avdelinger, effektiviser driftsprosesser og oppnå høyere ytelse med Digpro-løsninger for forsyningsselskap.

Enkelt å iverksette

Digpro tilbyr rask iverksetting av pålitelige, spesialbygde industriløsninger som forbedrer brukeropplevelsen og øker driftseffektiviteten.

Når du iverksetter Digpro-løsninger, kan du tilpasse prosessen via en trinnvis utrulling i faser av ny funksjonalitet og teknologi. Vi har finjustert og forbedret iverksettingsprosessen over mange år. Dette sikrer at din nye Digpro-løsning vil være oppe og går i tide og innenfor budsjett, med åpenhet og kontroll gjennom hele prosessen.

Opplæring på den raske og praktiske måten

Med vårt nettbaserte læremateriell får du kontinuerlig tilgang til opplæringsmateriell og klasseromsopplæring eller veiledninger. På denne måten får de ansatte rollebasert opplæring som raskt forbedrer deres ferdigheter og evnen til å utnytte systemets muligheter fullt ut.

Vi samarbeider med deg for en vellykket iverksettingsprosess

Slik fungerer det. Først setter en Digpro-prosjektleder sammen et team med de spesifikke ferdigheter og erfaring som kreves for en vellykket iverksetting.

I samarbeid med kundens utpekte kontakt, styrer vår prosjektleder deretter arbeidsflyten, og sikrer at alt arbeid utføres i henhold til vår velprøvde metodikk, kontrakten og avtalte forventninger. Resultatet? Ferdigstilling i henhold til timeplan, innenfor budsjettet.

Prosjektstyringen avhenger av en styringskomité, inkludert kunde- og Digpro-sponsorer. Regelmessige prosjektstatusmøter og rutinemessig rapportering holder alle parter informert om fremdrift, potensielle risikoer og mulige avvik fra tidsplan eller budsjett. Å kunne identifisere potensielle problemer eller hindringer proaktivt gjør at de kan løses eller fjernes.

Den generiske leveringsmodellen for implementering av store prosjekter består vanligvis av følgende milepæler på høyt nivå:

  • M1 Prosjektoppstart
  • M2 Utforming ferdig eller klar for iverksetting
  • M3 Testing av fabrikkgodkjenning (systemet er installert og grunnleggende konfigurasjon utført)
  • M4 Foreløpig aksepttesting (systemet er klart for igangkjøring)
  • M5 Igangsetting (systemet igangsettes)
  • M6 Godkjent levering

Utgivelser – rask og pålitelig

Etter at en Digpro-løsning har blitt iverksatt, tilbyr vi to årlige utgivelser. Det er enkelt å oppgradere til en ny utgivelse. Vi bruker en etablert rutine for en rask utgivelse. For deg som kunde tar det bare noen få timer. Vi oppgraderer vanligvis klienter innen to uker etter bestillingen.

Opplæring hos kunder

Vi kan tilby opplæring på våre kunders kontorer dersom dette er ønskelig. Ta kontakt med oss for et tilbud.