dpWater – kart for håndtering av vann

Betjener alle faser av nettverkets livssyklus.

dpwater

For å kunne håndtere store vann- og avløpsnettverk må du ha tilgang til detaljerte kart

dpWater gir det og mye mer. Det er et nettbasert informasjonssystem for nettverk der kartet er grunnlaget for å betjene alle faser av nettverkets livssyklus. Systemet blir en sentral kilde, en HUB, av opplysningene som gjør at du kan planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde nettverket. Den fungerer også som støtte for vannverk ved investeringsbeslutninger i systemoppgraderinger eller endringer.

For både store og små bedrifter

dpWater gir økonomiske og organisatoriske fordeler til selskaper i alle størrelser. Å ha tilgang til riktig informasjon til rett tid gir deg økt kontroll over alle tekniske prosesser.

Alle oppgaver og aktiviteter knyttet til nettverket er tilgjengelig på ett sted med de digitale kartene som grunnlag. Alle endringer som gjøres på kartet er synlig direkte i aktiva-dokumentasjonen som kontinuerlig oppdateres i sanntid via mobilenheter av feltmannskapet.

Den fullstendig nettbaserte utformingen gjør IT-styringen av systemet svært kostnadseffektiv ved å eliminere det meste av klientforvaltningen. Alle opplysninger lagres i en enkelt, enhetlig database, noe som forenkler både dataintegritet og sikkerhet. Nettverksinformasjonens høye kvalitet skaper også et bedre grunnlag for vedlikeholds- og investeringsbeslutninger.

Videre møter forsyningsselskap i alle størrelser omfattende krav til rapportering til myndigheter og eiere om nettenes driftsstatus. Tilrettelegging og automatisering av rapporteringen sparer tid og lar personalet fokusere på viktigere oppgaver.

pekar.jpg

Fungerer med andre systemer

dpWater er utformet med tanke på interoperabilitet. Du kan enkelt integrere den med andre systemer, enten for operasjonelle aktiviteter som overvåking og kontroll eller kommersielle aktiviteter som økonomi og kundeforvaltning. Alle opplysninger som legges inn i dpWater blir automatisk oppdatert og tilgjengelig for alle andre systemer og brukere i sanntid.

Støtte i krevende miljøer

Vann- og avløpsverk opererer i stadig mer krevende markeder. Myndighetene utvider regelverket, sluttkunder forventer mer detaljert informasjon og systemeiere, eller operatører ønsker å maksimere inntektene. Tilgang til konsistente, nøyaktige, alltid tilgjengelige nettverksopplysninger gjør det mye enklere å møte alle disse kravene

En enkelt geografisk database

Eksisterende informasjon lagret i permer, separate databaser eller filer til enkeltansatte skal overføres, digitaliseres og lagres sentralt for å sikre konsistens og nøyaktighet og gjøre den tilgjengelig for alle interessenter til enhver tid og fra hvor som helst.

Dette stiller betydelige krav til nettverksstyringssystemet. Til tross for det kompliserte nettverket, må styringssystemet være intuitivt og lett å bruke.

Det nettbaserte brukergrensesnittet i dpWater kan konfigureres og tilpasses for å tilpasse seg organisasjonens behov og prosesser og til og med til den enkelte brukers preferanser eller krav. Muligheten til å skreddersy løsningen reduserer opplæringsbehovet og sikrer at brukerne raskere vil kunne bruke systemet og funksjonene på best mulig måte.

Videre møter vannverk i alle størrelser omfattende krav til rapportering av nettenes driftsstatus til myndigheter og eiere. Tilrettelegging og automatisering av rapporteringen sparer tid og lar personalet fokusere på viktigere oppgaver.

Nøkkelfunksjoner

 • Fullstendig, nettbasert aktiva-dokumentasjon for vann-, avløps- og signalnettverk i én løsning.
 • All informasjon tilgjengelig i én enkelt, enhetlig database.
 • Administratordrevet utforming angående valg av objekter brukt i nettverksmodellen, kart og brukerrettigheter/autoritet.
 • Tilpass brukerkonfigurasjoner angående menyer, kart, søkefunksjoner og andre parametere.
 • Skalerbar og oppgraderbar for å legge til moduler for beregning, planlegging, vedlikehold og drift/avbruddsstyring.
 • Kombiner forskjellige typer kart, raster- og vektorgrafikk og ortofoto med nettverksinformasjonskartet.
 • Nettverksrisikostyring.
 • Import og visning av CCTV-inspeksjoner.
 • Fullstendig nettbasert registrering av alle nettverksobjekter.
 • Topologi for vann- og avløpsnettverk.
 • Automatisk kvalitetstest og postalgoritmer sikrer dokumentasjon av høy kvalitet.
 • Plassering av nærmeste stoppventil og berørte kunder Identifiseres ved bruk av oppbygd topologi.
 • Fullstendig livssyklusdokumentasjon ved hjelp av statlig forvaltning.
 • Redline-funksjon for å støtte nye eller sporadiske brukere.
 • Standardrapporter med enkel eksport i formater som Excel og PDF.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få nyheter fra oss direkte i innboksen din.