EON_Logo

Automatisert søknads- og tilkoblingsprosess for solcellepaneler

E.ONs kunder har blitt stadig mer interessert i å investere i solenergi, både av økonomiske og miljømessige årsaker. Interessen har uunngåelig ført til en økning i antall søknader om solcellepaneler. Søknadsprosessen tok tid for E.ON å behandle, og kundene var misfornøyde med den lange ventetiden. I dette vellykkede samarbeidet har E.ON og Digpro redusert søknadsprosessen fra mellom 4 og 6 uker til mellom 4 og 6 minutter.

Bakgrunn

E.ON er Sveriges største nettselskap og betjener omtrent 20 prosent av alle nettkunder i landet. De håndterer flere forhåndsregistreringer for solcellepaneler enn noen annen nettselskap i Sverige og har anslagsvis 25 prosent av Sveriges solcellepanelinstallasjoner. Interessen for solenergi hadde vært betydelig lenge, og i 2021 begynte søknadene om solcellepaneler å øke merkbart. Imidlertid var det i forbindelse med økningen i energiprisene etter sommeren 2022 at økningen ble virkelig betydningsfull for E.ON.

 

“Antallet søknader om solcellepaneler økte fra litt over 2 000 til 4 000 per måned,” sier Thomas Pettersson, Product Manager ved E.ON Energy Distribution. “Som et resultat økte behandlingstiden fra mellom 4 og 6 uker til 10 uker. Kundene våre var ikke fornøyde med den lange ventetiden.”

 

For E.ON betydde de mange søknadene om solcellepaneler også at personalet ble bundet opp med å behandle dem – 2 000 saker tilsvarer det en dyktig tilkoblingstekniker kan håndtere på et år. Situasjonen var anstrengt, og avdelingen jobbet hardt for å håndtere alle søknadene om solcellepaneler.

Krav

Thomas og teamet hans hadde ønsket å automatisere søknads- og tilkoblingsprosessen for solcellepaneler tidligere. Med den økende etterspørselen ble behovet akutt. Kravet var ambisiøst og hadde som mål å fullstendig automatisere hele prosessen for å redusere tiden det tok å behandle hver søknad til noen få minutter. De to viktigste systemene i automatiseringen var Digpros dpPower for nettverksdokumentasjon og E.ONs ERP-system SAP for kundeinformasjon. For å lykkes, var følgende nødvendig:

  • En ny integrasjon mellom dpPower og SAP som oppretter en oppgave i dpPower-modulen Organizer for hver tilkoblingssak, og automatisk dokumenterer og registrerer solcellepanelinstallasjonen i dpPower.

  • En automatisk beregning i dpPower-modulen Analyzer, som vurderer om solcellepanelinstallasjonen kan kobles til det eksisterende strømnettet, basert på gjeldende forskrifter.
  • En integrasjon for å sende resultatet av beregningen til SAP, godkjent eller ikke godkjent. Derfra blir kunden eller kundens leverandør informert om hvorvidt solcellepanelinstallasjonen kan kobles til det eksisterende strømnettet, eller om det vil være behov for en utvidelse av strømnettet.
“Vi kan tilby mye bedre tjenester for kundene våre. Dette gjenspeiles tydelig i våre kundetilfredshetsvurderinger, som har en stigende tendens.”
thomas pettersson eon
Thomas Pettersson
Product Manager ved E.ON Energy Distribution

Løsning

Basert på kravene definerte E.ON og Digpro en detaljert prosessflyt:

  1. SAP – oppretter en sak fra forhåndsregistreringen og kaller dpPower.
  2. dpPower – oppretter en Organizer-oppgave og dokumenterer automatisk solcellepanelinstallasjonen i den planlagte fasen av oppgaven.
  3. dpPower – utfører den automatiske beregningen og sender resultatet til SAP. Godkjente beregninger (80 prosent av søknadene om solcellepaneler) fortsetter i den automatiserte prosessen, mens andre flagges for manuell behandling.
  4. SAP – sender godkjenning til kunden eller kundens leverandør, som bygger solcellepanelinstallasjonen og sender en fullføringsmelding til E.ON.
  5. SAP – registrerer tekniske data.
  6. Kunden – kan begynne å bruke solenergi.
  7. dpPower – mottar informasjon fra SAP om at solcellepanelinstallasjonen er i drift og endrer automatisk status til operativ og lukker oppgaven i Organizer.

For å løse dette ble flere moduler i dpPower brukt. Organizer og dens modul for prosessautomatisering brukes til å kontrollere hele flyten. I prosessautomatisering kan flyten visualiseres grafisk, og automatiske trinn og beslutningspunkter kan defineres.

I modulen Analyzer utføres den elektriske beregningen. Dette er grunnlaget for om solcellepanelinstallasjonen kan få automatisk godkjenning. Mange parametere beregnes, for eksempel å sikre at solcellepanelet ikke genererer overdreven belastning på strømnettet.

I dpPower utføres selve nettverksdokumentasjonen. Solcellepanelinstallasjonen opprettes i den planlagte fasen umiddelbart etter at forhåndsregistreringen er mottatt av SAP, og samtalen er gjort til dpPower. Når tilkoblingen til slutt blir satt i drift, vil solcellepanelinstallasjonen automatisk bli merket som operativ.

Datavalidering er avgjørende gjennom hele flyten, da datakvaliteten må være 100 prosent. Dette kreves først for å gi nøyaktig informasjon til entreprenører og deretter for den fortsatte driften av strømnettet.

“Med riktige data har vi en kvalitetssikring. Systemet opererer i samsvar med etablerte forskrifter, og gir et solid grunnlag for beregningene,” sier Thomas. “Når tallene ikke lenger blir manuelt tastet inn, og dermed er utsatt for feil på grunn av menneskelige faktorer, kan vi stole på at beregningene er nøyaktige.”

”Digpro bidrar aktivt til energiomstillingen. Å legge til rette for installasjon av solcellepaneler uten å forstyrre stabiliteten i nettet er et stort skritt mot bærekraftig strømforbruk. De konkrete resultatene vi viser i dette samarbeidet med E.ON gjør oss stolte.”
Jonas Jacobsson
CEO Digpro Solutions AB

Resultater

I juni 2023 gikk E.ON live med den automatiserte prosessen. Den betydelige flaskehalsen, som hadde vært behandlingstiden for søknader om solcellepaneler frem til nå, ble redusert fra 4 til 6 uker til 4 til 6 minutter. Denne effektiviteten tillot E.ON å ta igjen etterslepet, og kundene kunne begynne å bruke solenergi raskere.

 

I år vil E.ON koble til flere solcellepanelinstallasjoner enn noen gang tidligere. Prognosen for 2023 var rundt 40 000 søknader om tilkobling av solcellepaneler, men den økonomiske situasjonen vil sannsynligvis føre til omtrent 25 000 søknader. De 10 000 søknadene om solcellepaneler som ventet på godkjenning, er for det meste løst. De få søknadene om solcellepaneler som krever manuell behandling, prioriteres, og siden de ofte involverer mindre justeringer av strømnettet, er de sannsynligvis godkjent for installasjon av solenergi. Det er disse søknadene om solcellepaneler som krever en dypere analyse av strømnettet, som E.ONs tilkoblingsteknikere nå fokuserer på.

“Våre tilkoblingsteknikere kan fokusere på saker der de utmerker seg. Dessuten kan vi tilby mye bedre tjenester for kundene våre. Dette gjenspeiles tydelig i våre kundetilfredshetsvurderinger, som er på en stigende trend,” bekrefter Thomas. “Det er en økonomisk besparelse for E.ON, siden færre kolleger bruker tiden sin på manuelt arbeid. Kunder sparer også penger, siden de i tillegg til å bruke solenergi til eget bruk også selger den tilbake til E.ON. Vi leverer en kvalitetstjeneste som ikke bare avlaster personalet vårt og hjelper kundene med å spare penger, men også bidrar til den helt nødvendige energiomstillingen for samfunnet vårt.”

thomas pettersson eon

Thomas Pettersson

Product Manager ved E.ON Energy Distribution
Thomas Pettersson har jobbet hos E.ON siden 2012. Han har en bakgrunn innen elektrisk ingeniørfag og jobber med stor interesse for solenergi ved E.ONs tilkoblingsavdeling. Han er en bransjeekspert og aktiv i bransjeorganisasjoner knyttet til solenergi og solcellepaneler.