Informacje o firmie Digpro

Zdobywaj wiedzę o swojej sieci. W całym cyklu życia. Dzięki produktom Digpro.

Sieć elektroenergetyczna, dzięki której możesz włączać światło, została prawdopodobnie zaprojektowana przy użyciu rozwiązań firmy Digpro lub innych podobnych produktów. Nasze produkty są wykorzystywane do obsługi najważniejszych usług użyteczności publicznej, pozostają jednak niewidoczne dla konsumentów. Nasza praca ma jednak kluczowe znaczenie podczas planowania i konserwacji wielkich sieci, z których korzystamy na co dzień.

Założona w 1989 r. firma Digpro jest liderem na nordyckich rynkach usług związanych z wdrażaniem światłowodowych sieci telekomunikacyjnych i energii elektrycznej. Dynamiczny rozwój firmy sprawia, że rośnie także jej udział w rynku globalnym. Nasze produkty są przeznaczone nie tylko dla przedsiębiorstw energetycznych i firm telekomunikacyjnych. Dostarczamy także rozwiązania służące do planowania i eksploatacji sieci w zakładach gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych.


Produkty firmy Digpro odgrywają istotną rolę w procesie cyfryzacji usług komunalnych i ewolucji inteligentnych miast. Właściciele i operatorzy sieci na całym świecie używają oprogramowania Digpro do zarządzania infrastrukturą i procesami biznesowymi. Firma Digpro oferuje kompleksowe rozwiązania do obsługi całego cyklu życia sieci, obejmujące narzędzia i funkcje umożliwiające planowanie, projektowanie, budowę i eksploatację sieci.

Nasze oprogramowanie w skrócie

Nasze oprogramowanie łączy szczegółowe dane o infrastrukturze sieci z informacjami geograficznymi i wsparciem konkretnych procesów biznesowych. Dzięki temu nasi klienci mogą zdobywać szerszą wiedzę o swoich sieciach, a co za tym idzie – tworzyć lepsze modele sieci i bardziej efektywnie zarządzać siecią oraz zasobami. Pozwala to zwiększać niezawodność i, co najważniejsze, dostarczać lepsze usługi klientom indywidualnym i całym społecznościom.

Więcej informacji o naszych technologiach