Om Digpro

Know your network. Through its lifecycle. Navigated by Digpro.

Tänd en lampa och troligen finns det då en av Digpros lösningar någonstans bakom det nät som levererar el till dig. Våra produkter stödjer olika allmännyttiga tjänster men för dig som konsument är våra lösningar osynliga. Det vi gör är dock avgörande för effektiv planering och underhåll av de stora nätverk som vi alla är beroende av varje dag.

Med Digpros nätinformationssystem (NIS) för utilities och telekom, gör vi det möjligt för våra kunder att verkligen känna till och hålla koll på de mest komplexa distributionsnäten genom att göra nätinformationen synlig, tillgänglig och fungerande.

Digpro grundades 1989 och är marknadsledande i Skandinavien med en växande närvaro på global skala med särskild stark expansion inom segmenten fiber och eldistribution. Vi verkar även inom områden gas, VA och fjärrvärme.  

Digpros produkter spelar en viktig roll i digitaliseringen av distributionsnäten och i utvecklingen av smarta städer. Nätägare och operatörer över hela världen använder Digpros programvara för att hantera sin infrastruktur och affärsprocesser. Med verktyg och funktionalitet för planering, design, byggnad och drift erbjuder Digpro lösningar för hela nätets livscykel.

Vår programvara

Vår programvara kombinerar detaljerad information om den anslutna infrastrukturen med geografisk information samt specialbyggt affärsprocesstöd. Det hjälper våra kunder att få en djupare kunskap om deras nät, uppnå bättre kvalitet i deras nätverksmodell och skapa effektivare arbetsflöden. Detta resulterar i en mer driftsäker verksamhet och slutligen förbättrade tjänster till slutkunder och allmänheten.

För 30 år sedan, den 21 november 1989 grundades Digpro.
Vet du varför vi heter just Digpro? Vi har samlat ihop det och andra spännande händelser i vår resa från start-up till en marknadsledande NIS-aktör i Skandinavien. 

Läs om Digpros historia