Webinar

Vi erbjuder regelbundna webinar för våra kunder om spännande produkter och moduler. Varje torsdag kl.14:00 drar vi igång med ett nytt tema. Är du intresserad av att se något av våra inspelade webinar, kontakta marketing@digpro.se

Kommande webinar

Klicka på varje rubrik för mer detaljerad beskrivning och anmälan.

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Maintainer till dpCom är modulen för dig som börjar se att det finns ett behov av hålla koll på delarna av ditt nät som ibland kan behöva en inspektion och kanske också ett återkommande underhåll.

 

Under detta webinar kommer vi att belysa värdet med Maintainer för en nätägare och ge en första introduktion till hur Maintainer för dpCom fungerar. Några enklare exempel på hur man skapar inspektioner, hur man arbetar med dem i fält och slutligen åtgärdar eventuella anmärkningar som dykt upp. Välkommen!

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

dpWebmap – Operator är modulen som ger möjlighet att flytta avbrottshanteringen ut i fält. I takt med att fler och fler nätföretag överlåter kopplingsansvaret för lågspänningsnätet till fältpersonalen ökar även möjligheterna att avlasta de bemannade driftcentralerna. För de som saknar en bemanad driftcentral kan man genom modulen komma bort från att behöva rapportera avbrott retroaktivt.

I webinaret kommer vi gå igenom de omfattande nyheterna som kommer i modulen till version 9.6 och förklara hur den kan användas kopplad till dels det dagliga arbetet kring avbrott och i kommunikationen med slutkunderna.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Få en inblick vad som håller på att utvecklas angående kapitalbasens påverkan på projekt.

Varför ska du delta i detta webinar?

  • Vilken ekonomisk påverkan på kapitalbasen har projektet
  • Hur mycket kapital utrangeras
  • Är det värt att göra denna investering utifrån ett ekonomisk perspektiv.

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

dpHeating Analyzer ger möjlighet att genomföra nätberäkningar direkt i dpHeating. Genom tre enkla steg; utspårning av nätet, val av parametrar och presentation av resultaten ges användaren möjlighet att, på ett effektivt sätt, utföra beräkningar enligt egna scenarion och därefter säkerställa att nätet uppfyller uppsatta krav. Oavsett om det handlar om flödeshastigheter, differanstryck eller tryckfall så ges man Analyzer möjlighet att analysera olika scenarion och ta beslut.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Mobilitet är intressant för alla. Men hur gör man det på ett bra sätt? Organizer Webmap ger dig möjligheten att inte bara se ditt nät ute i fält utan också praktiskt jobba ute fält. Du kan hantera ärenden och uppdrag ute i fält på ett säkert, kontrollerat och användarvänligt sätt med ett mobilt verktyg för nätägare som med ett responsivt gränssnitt lämpar sig för alla plattformar, mobiler som datorer. Ett utmärkt verktyg för att samla och tillgängliggöra data externt och/eller internt.

 

Missa inte detta Webinar där ni får möjlighet att se hur Digpro kan ge organisationen möjlighet att skapa verklig nytta för de som arbetar i fält. 

 

Agenda

  • Inledning
  • Värdet av Organizer Webmap för dpCom
  • Hur fungerar Organizer Webmap?
  • Demo
  • Implementering av Organizer Webmap
  • Pågående utveckling

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

En överblick av NIS idag och framåt för att kunna jobba mer långsiktigt och strategiskt med Digpros produkter.

Anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg