Webinar

Vi erbjuder regelbundna webinar för våra kunder om spännande produkter och moduler. Varje torsdag kl.14:00 drar vi igång med ett nytt tema. Är du intresserad av att se något av våra inspelade webinar, kontakta marketing@digpro.se

Kommande webinar

Klicka på varje rubrik för mer detaljerad beskrivning och anmälan.

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Repris

Ibland har man som nätägare behov av att kunna ta fram och ge en mer detaljerad bild av hur saker hänger ihop. 
Till exempel att se hur:

 • Kablar och kanalisation löper in i en brunnsgavel
 • En kammare med alla rör och ventiler hänger ihop
 • Stativ och annan utrustning står placerade i en större nod
 • Kablar går igenom en byggnad längs väggar, kulvertar och taknock
 • Med mera…

Med modulen för tekniska ritningar och scheman så skapar Digpro möjligheten för detta i sina produkter.

Demo av den kommande ritningsmodulen och tid för frågor.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Repris

Som elnätsägare har man ett tydligt mål: Man ska kostnadseffektivt och med tillförlitlighet leverera el till sina kunder. Vid både utbyggnad av nätet och vid dess kontinuerliga drift är dpPower Analyzer ett stöd. Genom Analyzer får man som nätägare hjälp att balansera avvägningen mellan kostnadseffektivitet och tillförlitlighet. Modulen kan dessutom ge konkreta svar på frågor så som “Kommer kabel A klara en 45 kW högre belastning från en kund i nedanliggande nät?”, “Vad händer om kunden i villa A under nätstation B bestämmer sig för att skaffa en solcellsanläggning?” samt “Vilka utlösningstider får vi om ovanliggande nätägare ligger i icke-normal drift?”.

Webinaret kring dpPower Analyzer är tänkt som en första introduktion till funktionerna i Analyzer och dess tilläggsmoduler. Dels kommer de mest grundläggande funktionerna visas, funktionerna kring mätare med timvärden presenteras och dessutom kommer ett konkret user case kring mikroproduktion gås igenom. Webinaret kommer avslutas med Digpros vision kring framtidens Analyzer.

Agenda:

 • Inledning
 • Utspårning av nätet
 • Indata till beräkningen
 • Utvärdering av beräkningsresultat
 • Möjligheter med nya generationens elmätare
 • User case: Mikroproduktion
 • Framtidens Analyzer

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Repris

I detta webinar kommer vi fokusera på 2 områden: Konverting till PostgreSQL samt integration via REST-API.

Att konvertera till PostgreSQL ger bland annat lägre kostnad och möjlighet att fritt

välja fysisk eller virtuell server med valfri bestyckning utan risk för licensproblem.

Agenda

 • Varför konvertera till PostgreSQL?
 • Hur går en konvertering till?
 • Vad blir annorlunda?
 • Hur läggs ett typiskt konverteringsprojekt upp?
 • Exempel på genomförd konvertering

Integration via REST-API 

Att kunna utbyta data mellan olika system på ett tillförlitligt sätt är viktigt både för att minska dubbelarbete och för att säkerställa datakvaliteten. Vårt REST-API är ett flexibelt verktyg för att läsa och skriva data i dpSpatial från andra system, och utgör i många fall en bra grund att bygga en integration.

Agenda

 • Bakgrund till varför vi har ett REST-API
 • Översikt av vad vårt API har stöd för idag
 • Exempel på vad det kan användas till
 • Demo
 • Dokumentation
 • Säkerhet
 • Kommande utveckling
 • Licensmodell

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Repris

Nätkollen är en tilläggsmodul som automatiserar förfrågningar som kommer in via Ledningskollen. Ärendehanteringen sker idag ofta manuellt och Nätkollen fungerar då så att den hanterar ärenden som kommer in från ledningskollen automatiserat, vilket såklart leder till bland annat att man sparar tid från ärendehantering, minskar risken för fel och skapar även en högre kvalite gentemot förfrågaren i och med snabbare svar.

Agenda

 • Övergripande produktportfölj
 • Ledningskollen och Nätkollen
 • Nyttor med Nätkollen
 • Ny metadata
 • Hur görs klassificeringen?
 • Hur jobbar Nätkollen?
 • DEMO
 • Handläggningsrutin
 • Organizer Webmap
 • Pågående utveckling

Välkommen att delta för att få en tydligare bild av den generella produktportföljen samt tilläggsmodulen Nätkollen.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Repris

dpHeating Analyzer ger möjlighet att genomföra nätberäkningar direkt i dpHeating. Genom tre enkla steg; utspårning av nätet, val av parametrar och presentation av resultaten ges användaren möjlighet att, på ett effektivt sätt, utföra beräkningar enligt egna scenarion och därefter säkerställa att nätet uppfyller uppsatta krav. Oavsett om det handlar om flödeshastigheter, differanstryck eller tryckfall så ges man Analyzer möjlighet att analysera olika scenarion och ta beslut.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Nyanslutning är en tilläggsmodul för hantering av För- och Färdiganmälan i Organizer. Med hanteringen av  För- och Färdiganmälan i Organizer kan hela företaget få ett effektiv och förenklad  stöd för handläggningen, från mottagning av det digitala föranmälan som elinstallatören skapar i Installatörswebben till dess avslutning. 

I och med att ärendehanteringen sker i Organizer  är karta, nät, kund, installatör och ärende integrerade i ett och samma applikationsfönster. Med kopplingen till nät och karta säkerställs kvaliteten i både ärendet och i nätdokumentationen. 

Hela företaget kan enkelt följa ärenden och se status för respektive ärende. Handläggare kan både meddelas sina uppgifter från Organizer och söka dessa för egen och andras planering.

 

Såväl pågående som avslutade ärenden kan enkelt sökas fram via karta och rapporter.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Repris

Få en inblick vad som håller på att utvecklas angående kapitalbasens påverkan på projekt.

Varför ska du delta i detta webinar?

 • Vilken ekonomisk påverkan på kapitalbasen har projektet
 • Hur mycket kapital utrangeras
 • Är det värt att göra denna investering utifrån ett ekonomisk perspektiv.

Anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.