Webinar

Vi erbjuder regelbundna webinar för våra kunder om spännande produkter och moduler. Varje torsdag kl. 10:30 drar vi igång med ett nytt tema. Längre ner hittar du alla planerade webinar med registreringslänkar.

Kommande webinar

Klicka på varje rubrik för mer detaljerad beskrivning och anmälan.

Datum: Torsd, 30 januari 2020
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Repris

Nyanslutning är en tilläggsmodul för hantering av För- och Färdiganmälan i Organizer. Med hanteringen av För- och Färdiganmälan i Organizer kan hela företaget få ett effektiv och förenklad stöd för handläggningen, från mottagning av det digitala föranmälan som elinstallatören skapar i Installatörswebben till dess avslutning.

I och med att ärendehanteringen sker i Organizer är karta, nät, kund, installatör och ärende integrerade i ett och samma applikationsfönster. Med kopplingen till nät och karta säkerställs kvaliteten i både ärendet och i nätdokumentationen.

Hela företaget kan enkelt följa ärenden och se status för respektive ärende. Handläggare kan både meddelas sina uppgifter från Organizer och söka dessa för egen och andras planering.

Såväl pågående som avslutade ärenden kan enkelt sökas fram via karta och rapporter.

Anmälan

Datum: Tisd, 4 februari 2020
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

För att kunna hantera ett stort nät för fjärrvärme och kyla behöver du tillgång till detaljerade digitala kartor. dpHeating är ett webbaserat IT-stöd som utgår från kartan och håller ordning på alla faser i ett ledningsnäts livscykel. Nätinformationssystemet blir en central datakälla som gör att du kan planera, bygga, distribuera och underhålla ditt nät, samt ett stöd i investeringsbeslut för systemuppgraderingar.

Anmälan

Datum: Torsd, 6 februari 2020
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Mobilitet är intressant för alla. Men hur gör man det på ett bra sätt?
Det är bra att kunna vara ute i fält och se var man har grävt ner sitt nät. Men hur stor nytta skapar det när du inte kan se hur ledningarna är kopplade? Vi har nu gått ner ett steg djupare och kan nu skapa ännu mera nytta!

dpWebmap är ett mobilt verktyg som med ett responsivt gränssnitt som lämpar sig för alla plattformar, mobiler som datorer. Ett utmärkt verktyg för att tillgängliggöra data externt och/eller internt.

Missa inte detta Webinar där ni får möjlighet att se hur Digpro kan ge organisationen möjlighet att skapa verklig nytta för de som arbetar i fält.

Agenda

 • Inledning
 • Värdet av dpWebmap för dpHeating
 • Hur fungerar Webmap?
 • Demo
 • Implementering av Webmap
 • Pågående utveckling

Datum: Torsd, 13 februari 2020
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Mer info kommer inom kort!

Anmälan

 

Datum: Torsd, 20 februari 2020
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Vid de flesta ledningsarbeten är kontakten med markägare en viktig del av arbetsprocessen. Det kan gälla information om kommande arbeten, intrångsersättning och ledningsrätter.

Undvik att söka fram underlagen flera gånger. Utnyttja i stället Markmodulens möjligheter att göra informationen tillgänglig på ett och samma ställe.

Med Markmodulen samlas information om fastigheter, fastighetsägare, ersättningar, underlag för ledningsrätter och status för respektive markägare i det uppdrag i Organizer där ledningsarbetet ska genomföras.

Anmälan

Datum: Torsd, 27 februari 2020
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Repris

Mätarintegration kan på ett dramatiskt sätt öka både effektiviteten och kundnöjdhet. En klart realistiskt målbild är att inte en enda kund skall ringa till kundtjänst om ett avbrott som nätbolaget inte redan vet om och som driften aktivt arbetar med för att lösa.
För att nå det målet så krävs det en kombination av informations från mätarna, information om nätdata och att informationen blir enkelt tillgänglig för rätt person.
Detta webinar går igenom olika typer av mätarintegration och vilka värden dessa olika integrationer kan ges. Fokus kommer läggas på de integrationer som främst används av kundtjänst och drift

Agenda

 • Vilka olika typer av integrationer finns och vilka värde ger de?
 • Huvudscenarior 1: Operatören ger kommando för att avfråga mätare
 • Huvudscenarior 2: Mätaren larmar automatiskt vid avbrott

Anmälan

Datum: Torsd, 5 mars 2020
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Repris

Vad är WorkPlanner?

 • En ny modul i Organizers produktsvit, helt integrerad med Organizers uppdragshantering
 • Erbjuder ett grafiskt stöd för analys av genomförandestatus och arbetsbeläggning samt ett kraftfullt stöd för alla typer av arbetsplanering
 • Använder Workspace View, ett tidsdiagram av typen Gantt-schema som centralt arbetsverktyg

Vem använder WorkPlanner?

 • Företagsledning
 • Projektplanerare
 • Arbetsledare och arbetsplanerare
 • Projektansvariga
 • Uppdrags- och aktivitetsansvariga

Anmälan

Datum: Torsd, 12 mars 2020
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Repris

Som elnätsägare har man ett tydligt mål: Man ska kostnadseffektivt och med tillförlitlighet leverera el till sina kunder. Vid både utbyggnad av nätet och vid dess kontinuerliga drift är dpPower Analyzer ett stöd. Genom Analyzer får man som nätägare hjälp att balansera avvägningen mellan kostnadseffektivitet och tillförlitlighet. Modulen kan dessutom ge konkreta svar på frågor så som “Kommer kabel A klara en 45 kW högre belastning från en kund i nedanliggande nät?”, “Vad händer om kunden i villa A under nätstation B bestämmer sig för att skaffa en solcellsanläggning?” samt “Vilka utlösningstider får vi om ovanliggande nätägare ligger i icke-normal drift?”.

Webinaret kring dpPower Analyzer är tänkt som en första introduktion till funktionerna i Analyzer och dess tilläggsmoduler. Dels kommer de mest grundläggande funktionerna visas, funktionerna kring mätare med timvärden presenteras och dessutom kommer ett konkret user case kring mikroproduktion gås igenom. Webinaret kommer avslutas med Digpros vision kring framtidens Analyzer.

Agenda:

 • Inledning
 • Utspårning av nätet
 • Indata till beräkningen
 • Utvärdering av beräkningsresultat
 • Möjligheter med nya generationens elmätare
 • User case: Mikroproduktion
 • Framtidens Analyzer

Datum: Torsd, 19 mars 2020
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder telekom
Visning: Live

Ibland har man som nätägare behov av att kunna ta fram och ge en mer detaljerad bild av hur saker hänger ihop. 
Till exempel att se hur:
 • Kablar och kanalisation löper in i en brunsgavel
 • En kammare med alla rör och ventiler hänger ihop
 • Stativ och annan utrustning står placerade i en större nod
 • Kablar går igenom en byggnad längs väggar, kulvertar och taknock
 • Med mera…
Med modulen för tekniska ritningar och scheman så skapar Digpro möjligheten för detta i sina produkter. Anmäl er till detta unika Webinar och var en av de första att få ta del av vår prototyp!

Anmälan

Datum: Torsd, 26 mars 2020
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Mobilitet är intressant för alla. Men hur gör man det på ett bra sätt? Organizer Webmap ger dig möjligheten att inte bara se ditt nät ute i fält utan också praktiskt jobba ute fält. Du kan hantera ärenden och uppdrag ute i fält på ett säkert, kontrollerat och användarvänligt sätt med ett mobilt verktyg för nätägare som med ett responsivt gränssnitt lämpar sig för alla plattformar, mobiler som datorer. Ett utmärkt verktyg för att samla och tillgängliggöra data externt och/eller internt.

Missa inte detta Webinar där ni får möjlighet att se hur Digpro kan ge organisationen möjlighet att skapa verklig nytta för de som arbetar i fält.

Agenda

 • Inledning
 • Värdet av Organizer Webmap för dpCom
 • Hur fungerar Organizer Webmap
 • Demo
 • Implementering av Organizer Webmap
 • Pågående utveckling

Anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg