Webinar

Vi erbjuder regelbundna webinar för våra kunder om spännande produkter och moduler. Varje torsdag kl.14:00 drar vi igång med ett nytt tema. Är du intresserad av att se något av våra inspelade webinar, kontakta marketing@digpro.se

Kommande webinar

Klicka på varje rubrik för mer detaljerad beskrivning och anmälan.

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

I dagens uppkopplade samhälle förväntar sig kunder den senaste informationen i realtid, inte minst när det kommer till
störningar i viktiga samhällsfunktioner. Vi på Digpro ser en avbrottskarta som en självklar del av ett modernt nätbolag.

Avbrottskartan låter er på ett smidigt sätt presentera den senaste driftinformationen till era kunder genom att enkelt
bädda in den på er hemsida. I webbinaret går vi igenom:

 • Hur ser avbrottskartan ut
 • Vad har den för funktioner
 • Mobilanpassning
 • Hur fungerar dataflödet
 • Kundanpassning av utseendet

Anmälan

 

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Repris

Hantering av arbete har fått en ökad betydelse i nätinformationssystem. I Organizer finns möjligheten att driva och följa upp olika typer av arbeten, allt från stora komplexa ombyggnadsprojekt till mindre serviceinsatser initierade från kund. Då Organizer har direkt tillgång till nätet, är det möjligt att på ett enkelt och kraftfullt sätt centrera arbete kring nätstrukturen. Organizer tillåter kontroll över arbetets olika faser som initiering, planering, bemanning, utförande, uppföljning och till sist avslut och dokumentation.

Organizer Webmap är en plattformsoberoende webbklient som möjliggör initiering och utförande av arbete i fält. I Organizer Webmap får fältarbetaren en snabb överblick över sina tilldelade arbeten och kan med effektiva verktyg visa och editera data i realtid. När arbetet är slutfört sker tillbakarapportering till kontoret med ett enkelt knapptryck.

Organizer och Organizer Webmap kan tillsammans bidra till att snabba upp och effektivisera din organisations arbetsprocesser.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

I detta webinar kommer vi fokusera på 2 områden: Konverting till PostgreSQL samt integration via REST-API.

Att konvertera till PostgreSQL ger bland annat lägre kostnad och möjlighet att fritt välja fysisk eller virtuell server med valfri bestyckning utan risk för licensproblem.

Agenda

 • Varför konvertera till PostgreSQL
 • Hur går en konvertering till?
 • Vad blir annorlunda?
 • Hur läggs ett typiskt konverteringsprojekt upp?
 • Exempel på genomförd konvertering

 

Integration via REST-API 

Att kunna utbyta data mellan olika system på ett tillförlitligt sätt är viktigt både för att minska dubbelarbete och för att säkerställa datakvaliteten. Vårt REST-API är ett flexibelt verktyg för att läsa och skriva data i dpSpatial från andra system, och utgör i många fall en bra grund att bygga en integration.

Agenda

 • Bakgrund till varför vi har ett REST-API
 • Översikt av vad vårt API har stöd för idag
 • Exempel på vad det kan användas till
 • Demo
 • Dokumentation
 • Säkerhet
 • Kommande utveckling
 • Licensmodell

Anmälan

 

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Repris

Maintainer Webmap hjälper till att effektivisera dina underhållsprocesser och digitalisera din organisation. Genom att fältpersonalen har direkt åtkomst till sitt arbete i mobilen och därför kan utgå från hemmet kan du skapa mervärde för hela organisationen.

En plattformsoberoende klient tillåter fältpersonalen att med enkla verktyg och kraftfullt stöd av kartan att själva planera och utföra sitt underhållsarbete direkt i fält. Då all data, såsom anmärkningar, fotografier och geografisk placering, samlas in i realtid finns möjlighet till återkoppling utan dröjsmål i alla led.

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Maintainer till dpCom är modulen för dig som börjar se att det finns ett behov av hålla koll på delarna av ditt nät som ibland kan behöva en inspektion och kanske också ett återkommande underhåll.

 

Under detta webinar kommer vi att belysa värdet med Maintainer för en nätägare och ge en första introduktion till hur Maintainer för dpCom fungerar. Några enklare exempel på hur man skapar inspektioner, hur man arbetar med dem i fält och slutligen åtgärdar eventuella anmärkningar som dykt upp. Välkommen!

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

dpWebmap – Operator är modulen som ger möjlighet att flytta avbrottshanteringen ut i fält. I takt med att fler och fler nätföretag överlåter kopplingsansvaret för lågspänningsnätet till fältpersonalen ökar även möjligheterna att avlasta de bemannade driftcentralerna. För de som saknar en bemanad driftcentral kan man genom modulen komma bort från att behöva rapportera avbrott retroaktivt.

I webinaret kommer vi gå igenom de omfattande nyheterna som kommer i modulen till version 9.6 och förklara hur den kan användas kopplad till dels det dagliga arbetet kring avbrott och i kommunikationen med slutkunderna.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Få en inblick vad som håller på att utvecklas angående kapitalbasens påverkan på projekt.

Varför ska du delta i detta webinar?

 • Vilken ekonomisk påverkan på kapitalbasen har projektet
 • Hur mycket kapital utrangeras
 • Är det värt att göra denna investering utifrån ett ekonomisk perspektiv.

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

dpHeating Analyzer ger möjlighet att genomföra nätberäkningar direkt i dpHeating. Genom tre enkla steg; utspårning av nätet, val av parametrar och presentation av resultaten ges användaren möjlighet att, på ett effektivt sätt, utföra beräkningar enligt egna scenarion och därefter säkerställa att nätet uppfyller uppsatta krav. Oavsett om det handlar om flödeshastigheter, differanstryck eller tryckfall så ges man Analyzer möjlighet att analysera olika scenarion och ta beslut.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Mobilitet är intressant för alla. Men hur gör man det på ett bra sätt? Organizer Webmap ger dig möjligheten att inte bara se ditt nät ute i fält utan också praktiskt jobba ute fält. Du kan hantera ärenden och uppdrag ute i fält på ett säkert, kontrollerat och användarvänligt sätt med ett mobilt verktyg för nätägare som med ett responsivt gränssnitt lämpar sig för alla plattformar, mobiler som datorer. Ett utmärkt verktyg för att samla och tillgängliggöra data externt och/eller internt.

 

Missa inte detta Webinar där ni får möjlighet att se hur Digpro kan ge organisationen möjlighet att skapa verklig nytta för de som arbetar i fält. 

 

Agenda

 • Inledning
 • Värdet av Organizer Webmap för dpCom
 • Hur fungerar Organizer Webmap?
 • Demo
 • Implementering av Organizer Webmap
 • Pågående utveckling

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

En överblick av NIS idag och framåt för att kunna jobba mer långsiktigt och strategiskt med Digpros produkter.

Anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg