Webinar

Vi erbjuder regelbundna webinar för våra kunder om spännande produkter och moduler. Varje torsdag kl.14:00 drar vi igång med ett nytt tema. Är du intresserad av att se något av våra inspelade webinar, kontakta marketing@digpro.se

Kommande webinar

Klicka på varje rubrik för mer detaljerad beskrivning och anmälan.

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Maintainer Webmap hjälper till att effektivisera dina underhållsprocesser och digitalisera din organisation. Genom att fältpersonalen har direkt åtkomst till sitt arbete i mobilen och därför kan utgå från hemmet kan du skapa mervärde för hela organisationen.

En plattformsoberoende klient tillåter fältpersonalen att med enkla verktyg och kraftfullt stöd av kartan att själva planera och utföra sitt underhållsarbete direkt i fält. Då all data, såsom anmärkningar, fotografier och geografisk placering, samlas in i realtid finns möjlighet till återkoppling utan dröjsmål i alla led.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Repris

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Hantering av arbete har fått en ökad betydelse i nätinformationssystem. I Organizer finns möjligheten att driva och följa upp olika typer av arbeten, allt från stora komplexa ombyggnadsprojekt till mindre serviceinsatser initierade från kund. Då Organizer har direkt tillgång till nätet, är det möjligt att på ett enkelt och kraftfullt sätt centrera arbete kring nätstrukturen. Organizer tillåter kontroll över arbetets olika faser som initiering, planering, bemanning, utförande, uppföljning och till sist avslut och dokumentation.

Organizer Webmap är en plattformsoberoende webbklient som möjliggör initiering och utförande av arbete i fält. I Organizer Webmap får fältarbetaren en snabb överblick över sina tilldelade arbeten och kan med effektiva verktyg visa och editera data i realtid. När arbetet är slutfört sker tillbakarapportering till kontoret med ett enkelt knapptryck.

Organizer och Organizer Webmap kan tillsammans bidra till att snabba upp och effektivisera din organisations arbetsprocesser.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Vid de flesta ledningsarbeten är kontakten med markägare en viktig del av arbetsprocessen. Det kan gälla information om kommande arbeten, intrångsersättning och ledningsrätter.

Undvik att söka fram underlagen flera gånger. Utnyttja i stället Markmodulens möjligheter att göra informationen tillgänglig på ett och samma ställe.

Med Markmodulen samlas information om fastigheter, fastighetsägare, ersättningar, underlag för ledningsrätter och status för respektive markägare i det uppdrag i Organizer där ledningsarbetet ska genomföras.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Maintainer till dpCom är modulen för dig som börjar se att det finns ett behov av hålla koll på delarna av ditt nät som ibland kan behöva en inspektion och kanske också ett återkommande underhåll.

Under detta webinar kommer vi att belysa värdet med Maintainer för en nätägare och ge en första introduktion till hur Maintainer för dpCom fungerar. Några enklare exempel på hur man skapar inspektioner, hur man arbetar med dem i fält och slutligen åtgärdar eventuella anmärkningar som dykt upp. Välkommen!

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Få en inblick i vad som håller på att utvecklas angående kapitalbasens påverkan på projekt.

Varför ska du delta i detta webinar?

 • Vilken ekonomisk påverkan på kapitalbasen har projektet
 • Hur mycket kapital utrangeras
 • Är det värt att göra denna investering utifrån ett ekonomisk perspektiv.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Ibland har man som nätägare behov av att kunna ta fram och ge en mer detaljerad bild av hur saker hänger ihop.
Till exempel att se hur:

 • Kablar och kanalisation löper in i en brunnsgavel
 • En kammare med alla rör och ventiler hänger ihop
 • Stativ och annan utrustning står placerade i en större nod
 • Kablar går igenom en byggnad längs väggar, kulvertar och taknock
 • Med mera…

Med modulen för tekniska ritningar och scheman så skapar Digpro möjligheten för detta i sina produkter.

Demo av den kommande ritningsmodulen och tid för frågor

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Nätkollen är en tilläggsmodul som automatiserar förfrågningar som kommer in via Ledningskollen. Ärendehanteringen sker idag ofta manuellt och Nätkollen fungerar då så att den hanterar ärenden som kommer in från ledningskollen automatiserat, vilket såklart leder till bland annat att man sparar tid från ärendehantering, minskar risken för fel och skapar även en högre kvalite gentemot förfrågaren i och med snabbare svar.

Agenda

 • Övergripande produktportfölj
 • Ledningskollen och Nätkollen
 • Nyttor med Nätkollen
 • Ny metadata
 • Hur görs klassificeringen?
 • Hur jobbar Nätkollen?
 • DEMO
 • Handläggningsrutin
 • Organizer Webmap
 • Pågående utveckling

Välkommen att delta för att få en tydligare bild av den generella produktportföljen samt tilläggsmodulen Nätkollen.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Mätarintegration kan på ett dramatiskt sätt öka både effektiviteten och kundnöjdhet. En klart realistiskt målbild är att inte en enda kund skall ringa till kundtjänst om ett avbrott som nätbolaget inte redan vet om och som driften aktivt arbetar med för att lösa.
För att nå det målet så krävs det en kombination av informations från mätarna, information om nätdata och att informationen blir enkelt tillgänglig för rätt person.
Detta webinar går igenom olika typer av mätarintegration och vilka värden dessa olika integrationer kan ges. Fokus kommer läggas på de integrationer som främst används av kundtjänst och drift

Agenda

 • Vilka olika typer av integrationer finns och vilka värde ger de
 • Huvudscenarior 1: Operatören ger kommando för att avfråga mätare
 • Huvudscenarior 2: Mätaren larmar automatiskt vid avbrott

Anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg