Webinar

Vi erbjuder regelbundna webinar för våra kunder om spännande produkter och moduler. Varje torsdag kl.14:00 drar vi igång med ett nytt tema. Är du intresserad av att se något av våra inspelade webinar, kontakta marketing@digpro.se

Kommande webinar

Klicka på varje rubrik för mer detaljerad beskrivning och anmälan.

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

WorkPlanner stödjer nu hela Organizers arbetsmodell, från Projekt till Resurs! Vi visar flera spännande nyheter med fokus på versionsbaserad planering samt resurshantering med behovsplanering och beläggningsanalys

Varför ska du delta i detta webinar?

 • Få en bild av styrkan hos den nu färdigutvecklade WorkPlanner
 • Förstå hur WorkPlanner kan bidra till ökad verksamhetsnytta i din organisation
 • Få inspiration kring användningsområden och arbetssätt

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Få en inblick i vad som håller på att utvecklas angående kapitalbasens påverkan på projekt.

Varför ska du delta i detta webinar?

 • Vilken ekonomisk påverkan på kapitalbasen har projektet
 • Hur mycket kapital utrangeras
 • Är det värt att göra denna investering utifrån ett ekonomisk perspektiv.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Ibland har man som nätägare behov av att kunna ta fram och ge en mer detaljerad bild av hur saker hänger ihop.
Till exempel att se hur:

 • Kablar och kanalisation löper in i en brunnsgavel
 • En kammare med alla rör och ventiler hänger ihop
 • Stativ och annan utrustning står placerade i en större nod
 • Kablar går igenom en byggnad längs väggar, kulvertar och taknock
 • Med mera…

Med modulen för tekniska ritningar och scheman så skapar Digpro möjligheten för detta i sina produkter.

Demo av den kommande ritningsmodulen och tid för frågor

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Nätkollen är en tilläggsmodul som automatiserar förfrågningar som kommer in via Ledningskollen. Ärendehanteringen sker idag ofta manuellt och Nätkollen fungerar då så att den hanterar ärenden som kommer in från ledningskollen automatiserat, vilket såklart leder till bland annat att man sparar tid från ärendehantering, minskar risken för fel och skapar även en högre kvalite gentemot förfrågaren i och med snabbare svar.

Agenda

 • Övergripande produktportfölj
 • Ledningskollen och Nätkollen
 • Nyttor med Nätkollen
 • Ny metadata
 • Hur görs klassificeringen?
 • Hur jobbar Nätkollen?
 • DEMO
 • Handläggningsrutin
 • Organizer Webmap
 • Pågående utveckling

Välkommen att delta för att få en tydligare bild av den generella produktportföljen samt tilläggsmodulen Nätkollen.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Mätarintegration kan på ett dramatiskt sätt öka både effektiviteten och kundnöjdhet. En klart realistiskt målbild är att inte en enda kund skall ringa till kundtjänst om ett avbrott som nätbolaget inte redan vet om och som driften aktivt arbetar med för att lösa.
För att nå det målet så krävs det en kombination av informations från mätarna, information om nätdata och att informationen blir enkelt tillgänglig för rätt person.
Detta webinar går igenom olika typer av mätarintegration och vilka värden dessa olika integrationer kan ges. Fokus kommer läggas på de integrationer som främst används av kundtjänst och drift

Agenda

 • Vilka olika typer av integrationer finns och vilka värde ger de
 • Huvudscenarior 1: Operatören ger kommando för att avfråga mätare
 • Huvudscenarior 2: Mätaren larmar automatiskt vid avbrott

Anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg