Webinar

Vi erbjuder regelbundna webinar för våra kunder om spännande produkter och moduler. Varje torsdag kl.14:00 drar vi igång med ett nytt tema. Är du intresserad av att se något av våra inspelade webinar, kontakta marketing@digpro.se

Kommande webinar

Klicka på varje rubrik för mer detaljerad beskrivning och anmälan.

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

dpWebmap – Operator är modulen som ger möjlighet att flytta avbrottshanteringen ut i fält. I takt med att fler och fler nätföretag överlåter kopplingsansvaret för lågspänningsnätet till fältpersonalen ökar även möjligheterna att avlasta de bemannade driftcentralerna. För de som saknar en bemannad driftcentral kan man genom modulen komma bort från att behöva rapportera avbrott retroaktivt.

Utöver det ger modulen även stöd i hanteringen av driftordrar genom att man kan bevisväxla elektroniskt samt rapportera rader som utförda.

I webinaret kommer vi gå igenom:

 • Hur samspelet med modulen Meter Alarm ser ut
 • Hur slutkunderna påverkas när fältpersonalen kan uppdatera avbrottssinformation direkt från fält
 • Hur driftordrar hanteras
 • Hur växling av arbets- och driftbevis går till

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Maintainer Webmap hjälper till att effektivisera dina underhållsprocesser och digitalisera din organisation. Genom att fältpersonalen har direkt åtkomst till sitt arbete i mobilen och därför kan utgå från hemmet kan du skapa mervärde för hela organisationen.

En plattformsoberoende klient tillåter fältpersonalen att med enkla verktyg och kraftfullt stöd av kartan att själva planera och utföra sitt underhållsarbete direkt i fält. Då all data, såsom anmärkningar, fotografier och geografisk placering, samlas in i realtid finns möjlighet till återkoppling utan dröjsmål i alla led.

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

WorkPlanner stödjer nu hela Organizers arbetsmodell, från Projekt till Resurs! Vi visar flera spännande nyheter med fokus på versionsbaserad planering samt resurshantering med behovsplanering och beläggningsanalys

Varför ska du delta i detta webinar?

 • Få en bild av styrkan hos den nu färdigutvecklade WorkPlanner
 • Förstå hur WorkPlanner kan bidra till ökad verksamhetsnytta i din organisation
 • Få inspiration kring användningsområden och arbetssätt

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Repris

Nätkollen är en tilläggsmodul som automatiserar förfrågningar som kommer in via Ledningskollen. Ärendehanteringen sker idag ofta manuellt och Nätkollen fungerar då så att den hanterar ärenden som kommer in från ledningskollen automatiserat, vilket såklart leder till bland annat att man sparar tid från ärendehantering, minskar risken för fel och skapar även en högre kvalite gentemot förfrågaren i och med snabbare svar.

Agenda
– Övergripande produktportfölj
– Ledningskollen och Nätkollen
– Nyttor med Nätkollen
– Ny metadata
– Hur görs klassificeringen?
– Hur jobbar Nätkollen?
– DEMO
– Handläggningsrutin
– Organizer Webmap
– Pågående utveckling

Välkommen att delta för att få en tydligare bild av den generella produktportföljen samt tilläggsmodulen Nätkollen.

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Mätarintegration kan på ett dramatiskt sätt öka både effektiviteten och kundnöjdhet. En klart realistiskt målbild är att inte en enda kund skall ringa till kundtjänst om ett avbrott som nätbolaget inte redan vet om och som driften aktivt arbetar med för att lösa.

För att nå det målet så krävs det en kombination av informations från mätarna, information om nätdata och att informationen blir enkelt tillgänglig för rätt person.

Detta webinar går igenom olika typer av mätarintegration och vilka värden dessa olika integrationer kan ges. Fokus kommer läggas på de integrationer som främst används av kundtjänst och drift.

Agenda

Vilka olika typer av integrationer finns och vilka värde ger de?

Huvudscenarior 1: Operatören ger kommando för att avfråga mätare

Huvudscenarior 2: Mätaren larmar automatiskt vid avbrott

Anmälan

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Repris

I detta webinar kommer vi fokusera på 2 områden: Konverting till PostgreSQL samt integration via REST-API.

Att konvertera till PostgreSQL ger bland annat lägre kostnad och möjlighet att fritt

välja fysisk eller virtuell server med valfri bestyckning utan risk för licensproblem.

Agenda

 • Varför konvertera till PostgreSQL?
 • Hur går en konvertering till?
 • Vad blir annorlunda?
 • Hur läggs ett typiskt konverteringsprojekt upp?
 • Exempel på genomförd konvertering

Integration via REST-API 

Att kunna utbyta data mellan olika system på ett tillförlitligt sätt är viktigt både för att minska dubbelarbete och för att säkerställa datakvaliteten. Vårt REST-API är ett flexibelt verktyg för att läsa och skriva data i dpSpatial från andra system, och utgör i många fall en bra grund att bygga en integration.

Agenda

 • Bakgrund till varför vi har ett REST-API
 • Översikt av vad vårt API har stöd för idag
 • Exempel på vad det kan användas till
 • Demo
 • Dokumentation
 • Säkerhet
 • Kommande utveckling
 • Licensmodell

Tid: 14:00-15:00
Språk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder
Visning: Live

Få en inblick vad som håller på att utvecklas angående kapitalbasens påverkan på projekt.

Varför ska du delta i detta webinar?

 • Vilken ekonomisk påverkan på kapitalbasen har projektet
 • Hur mycket kapital utrangeras
 • Är det värt att göra denna investering utifrån ett ekonomisk perspektiv.

TELEKOM
Effektiv verksamhet med en Digital Tvilling

Missa inte vår introduktion till dpCom den
21 september kl. 11:00

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.