Release 9.2

Release 9.2 finns tillgänglig för installation från den 27 april 2020

Nyheter i Release 9.2

Nu lanserar Digpro den nya releasen av nätinformationssystemet Digpro 9.2. Systemet är utvecklat för att hjälpa våra kunder att hantera hela nätets livscykel. Med den nya releasen kan våra kunder göra sina verksamheter säkrare, mer flexibla och ännu mer produktiva.

WorkPlanner 2.0

I Digpros tidigare release 9.0 introducerades en ny modul – WorkPlanner. I version 9.2 lanseras ytterligare funktioner i WorkPlanner. Allt för att säkerställa ett ännu bättre stöd för våra kunders affärsprocesser.

Några förbättringar i WorkPlanner

 • Det är nu möjligt att arbeta med olika projektversioner när man planerar projektet och hanterar projektresurser. Detta erbjuder en mycket bra miljö för simulering, där projektledaren kan prova olika scenarier och jämföra alternativ innan de implementeras i projektets “baseline”. Dessa kan även sparas som egna versioner.
 • Det är nu möjligt att skapa planeringsscenarier (versioner) och analysera effekterna av dessa i organisationen utan att påverka aktuell “baseline”. Genom att använda tematisk grafik betonas förändringarna vilket underlättar arbetet och förståelsen.
 • WorkPlanner 9.2 innehåller kraftfullt stöd för resurshantering. Användaren kan analysera tillgängliga resurser och behoven på resurser samt utrustning. Det görs enkelt med den nya effektiva grafikfunktionen som är direkt tillgänglig i WorkPlanner. Digpros koncept för resurshantering är mycket kraftfullt men enkelt att använda.
Maintainer Webmap – ny modul

Release 9.2 innehåller en helt ny modul, Maintainer Webmap, vars fokus är att effektivisera underhållsprocesserna. En plattformsoberoende klient gör det möjligt för fältpersonal att planera och utföra underhållsarbetet direkt ute på fältet. De kan komma åt enklare verktyg och få kraftfull hjälp via kartan. Med den nya modulen kommer också uppgifter som utförs på kontoret kunna göras enklare och snabbare. Eftersom all data, som anmärkningar, foton och andra uppdateringar samlas in i realtid, finns möjlighet till återkoppling utan dröjsmål i alla led.

Lösningen förenklar och gör dagliga uppgifter mer flexibla för all personal som arbetar ute på fältet. Här är några exempel på funktionalitet som stöds i Maintainer Webmap:

 • Enkel sökning efter besiktningar och länkning till besiktningsronder
 • Lägga till anmärkningar till en besiktning (t.ex. fota med mobiltelefonen och bifoga direkt i anmärkningen)
 • Möjlighet att slutföra besiktningar
 • Se och fixa äldre anmärkningar
Förbättringar i dpCom

Design:

 • Nu finns det stöd för användning av extern infrastruktur vid planering och design av nät. Extern infrastruktur betyder vanligtvis stolpar och/eller dukt/rör som är tillgängliga från andra nätägare som till exempel elnätsbolag eller genom öppen åtkomst från telekomföretag.
 • Stöd för att leverera nätelementen vid fastighetsgränsen. Fastighetsgränspunkter skapas automatiskt och designverktygen kan konfigureras för att leverera vid den punkten och/eller på kundnoden. Kostnadsberäkningar kan göras med eller utan kostnad för grävning på fastigheten.
 • Stöd för stolpbaserad nätdesign. Automatisering av anslutning av kundnoder till närmaste stolpe, automatisering av anslutning av linjer med stolpar och automatisering av placering av kablar/dukt/multidukt via stolparna.

Drift:

 • Ett nytt analysverktyg för felrapporter som ger kvalificerade förslag, vilket underlättar arbetet med att identifiera felande objekt vid avbrott. Verktyget presenterar resultatet antingen som en tabell eller som tematik i kartan.
 • Stöd för patchning och skarvning i mobilklienten. Planerade patchningar och skarvning tilldelas fältpersonalen och när patchningen eller skarvningen är klar, rapporteras det i mobilklienten och anställda på kontoret kan få uppdaterad information omedelbart.

Viktiga generella förbättringar

 • I dpWholeSale 9.2 har vi introducerat en helt ny process, direktorder. Detta minskar processen för att hantera och leverera en order till ett minimum, vilket gör dpWholesale-användarna ännu mer effektiva.

 • dpPower Analyzer: De osymetriska beräkningarna utförs nu i en ren java-kärna. En viktig milstolpe har därmed nåtts i konverteringen av Analyzers beräkningskärnor vilket på sikt kommer leda till en mer flexibel modul med högre prestanda.

 • Viktiga nyheter i Organizer Webmap är stöd för att hantera beslutspunkter och fatta beslut samt möjligheten att visa ”no-shows” när en aktivitet inte kan utföras. Förbättringar i användargränssnittet inkluderar möjligheten att spara och ladda om filterinställningar för aktivitetslistan och automatisk laddning när du väljer en aktivitet.

 • Vi har nu fullt stöd för PostgreSQL i dpHeating.

 • dpHeating, dpWater och dpGas använder nu postkontroller som kan visa flera olika fel på en gång.

 • Vi har gjort några ytterligare förbättringar inom säkerhetsområdet. Dessa kommer att göra våra lösningar ännu säkrare och vi rekommenderar därför alla kunder att uppgradera till Digpro 9.2.

Det finns många fler förbättringar i Digpro release 9.2! Du kommer snart att hitta alla release notes på vår kundsupportsida.

 

Kommande versioner

Här finner du datum för kommande versioner.

Version 9.4

Frysdatum: 2020-09-24

Första möjliga dag för installation: 2020-11-09

Version 9.6

Frysdatum: 2021-03-09

Första möjliga dag för installation: 2021-04-26