dpMap – för kommunal karthantering

Produktion och presentation av geografisk information i en enhetlig miljö

För att kunna sköta den kommunala karthanteringen behöver du tillgång till digitala kartor

Med dpMap får du det – och mycket mer. Digpro erbjuder ett webbaserat IT-stöd som hanterar både produktion och presentation av geografisk information i en enhetlig miljö. Du får ett komplett system för kommunala primär- och översiktskartor med kopplingar till fastighetsregister och andra verksamhetssystem. Det går också att komplettera med moduler för t. ex. detaljplaner och områdesskötsel.

Aktuell och lättillgänglig information

De flesta inom kommunen, både anställda och medborgare, behöver ibland få information om lägesrelaterade objekt som fastigheter, planer och olika verksamheter.
Då är det viktigt att den information som finns är både aktuell, lättillgänglig och komplett.
En databasdriven lösning med en webbklient medför flera betydande fördelar för användaren jämfört med ett traditionellt klientbaserat GIS. Några av fördelarna är att du får en enhetlig datalagring baserad på standarder, bättre möjligheter att integrera geografiska data med andra verksamhetssystem, samt högre datakvalitet genom bättre datamodellering och regelbaserad lagring och ajourföring. Genom att hela systemet är webbaserat slipper du också kostsam administration och klientinstallationer.

Integrera med andra system

Du kan enkelt integrera vår lösning med andra verksamhets- och ärendesystem. Integrationer finns gjorda för bl a Public360 för bygglovsärenden och planprocessen. Det går även att bygga ut systemet med funktioner för analys och bearbetning av andra verksamhetsdata, t. ex. områdes – och parkskötsel.
Med den integrerade tjänsteplattformen kan du distribuera data både på intranätet och på Internet. Stöd finns för bland annat WMS, TMS, WMTS, WFS och KML. Data i dpMap kan till exempel exponeras grafiskt som en WMS-tjänst, eller som vektorgrafik och tabelldata med WFS.

Tekniken - ett stöd i en krävande omgivning

Geografiska data får allt större betydelse i den dagliga kommunala verksamheten. Kraven ökar på aktuell och lättillgänglig information, ofta i kombination med information från fastighetsregister och andra verksamhetssystem.
För att möta dessa krav måste den geografiska informationen hanteras i en enhetlig databas. Informationen i pärmar, i separata databaser eller hos enskilda medarbetare måste föras över så att den blir användbar och tillgänglig för alla.
Allt detta ställer krav på hur systemen är utformade. De måste vara enkla och intuitiva att använda. Det webbaserade användargränssnittet i dpMap kan enkelt anpassas och styras efter den enskilde användarens arbetsuppgifter.

Från enkla kartsystem till avancerade verksamhetssystem

Med webbaserade kartapplikationer och standardiserade geodatatjänster finns alla möjligheter att sprida både applikationer och rätt data till dem som behöver det, både inom kommunen och till medborgare. Kartproduktion med dpMap bildar grunden för kommunens geografiska plattform.
 I dpMap finns stöd för olika verksamheter och arbetsprocesser som produktion av bas/primärkarta, registerkarta, produktion av nybyggnadskartor, förrättningskartor och grund-kartor, integration mot fastighetsregister, datautbyte med Lantmäteriet via Gränssnitt 2000 och mycket mer.
Tillgång till rätt data vid rätt tillfälle är viktigt. Därför är dpMap rollstyrt vilket gör att ajourföringsarbete och kvalitetssäkring kan delas upp på olika funktioner och personer.

City_streets

Lägg applikationen i molnet och låt någon annan sköta drift och underhåll

Med Digpros webbaserade teknik är det nu också möjligt att ha både avancerade applikationer, lagring av data och drift som en tjänst på samma sätt som allt fler använder webbaserade tjänster för kontors- och affärssystem som Google Drive och MS Office 365. Fördelar med molntjänster är t. ex:

  • Lätt att komma igång, även som test
  • Låg initialkostnad för att komma i drift, ofta under gränsvärdet för direktupphandling
  • Drift av servrar och databaser är kompetenssäkrad
  • Anpassningsmöjligheter för egna verksamhetsdata

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.