dpGas – för gasnätägare

För alla faser i nätets livscykel

För att kunna hantera ett stort gasnät behöver du tillgång till detaljerade digitala kartor

Med dpGas får du det – och mycket mer. Det är ett webbaserat IT-stöd som utgår från kartan och håller ordning på alla faser i ett ledningsnäts livscykel. Nätinformationssystemet blir en central datakälla som gör att du kan planera, bygga, distribuera och underhålla ditt nät, samt ett stöd i investeringsbeslut för systemuppgraderingar.

Både för stora och små bolag

dpGas ger ekonomiska och organisatoriska fördelar till företag i alla storlekar. Att ha tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt ger dig förbättrad kontroll av alla tekniska processer.

Alla uppgifter och aktiviteter relaterade till ditt nät finns tillgängliga på ett ställe,

med de digitala kartorna som grund. Varje ändring som görs på kartan syns direkt i anläggningsdokumentationen, ständigt uppdaterad i realtid via mobila enheter som hanteras av personal ute i fält.

Genom att hela systemet är webbaserat slipper du också kostsam administration och klientinstallationer. Lagring av all data i en enhetlig databas förenklar både dataintegritet och säkerhet. Nätinformationens höga kvalitet skapar också ett bättre underlag för underhålls- och investeringsbeslut.

pekar-1.jpg

Fungerar med övriga system

dpGas är utformad med interoperabilitet i åtanke. Du kan enkelt integrera vår lösning med anknytande system för t.ex. övervakning och styrning, ekonomi och kundhantering. All data som matas in i dpGas uppdateras automatiskt och är tillgänglig för alla andra system och användare i realtid.

Tekniken - ett stöd i en krävande omgivning

Gasbolag verkar på en allt mer krävande marknad. Efterfrågan på en miljövänligare energiförsörjning gör att man går ifrån den oljebaserade stadsgasen, och istället levererar biogas/naturgas. Myndigheter utökar regelverket, slutkunder förväntar sig mer detaljerad information och ägarna vill också ha fortsatt avkastning. Tillgång till konsekvent och alltid tillgänglig nätverksdata kan underlätta dessa krav.

En geografisk databas

Den bästa lösningen är att hantera all data i en enda geografisk databas. Informationen lagrad i pärmar, separata databaser eller hos enskilda medarbetare måste överföras, digitaliseras och lagras centralt för att vara konsekvent och tillförlitlig samt tillgänglig för alla intressenter när och var som helst.

Detta ställer betydande krav på nätinformationssystemet. Trots nätets komplexitet måste systemet vara intuitivt och lätt att använda.

Det webbaserade användargränssnittet i dpGas kan konfigureras och anpassas till din organisations behov och processer, och även till den enskilda användarens preferenser eller krav. Möjligheten att skräddarsy lösningen minskar behovet av utbildning och säkerställer att användare snabbare kan börja jobba i systemet och ta del av dess funktioner på bästa sätt.

 

Från enkla kartsystem till avancerade verksamhetssystem

GIS-applikationer har traditionellt använts för att dokumentera kartor. Under många år var verktyget främst endast tillgängligt för en liten grupp människor inom teknisk planering.

Med tiden insåg fler och fler användare nyttan av kartinformationen och en bredare elektronisk distribution har uppmuntrats.

Dessa kartbaserade system blir verkligen användbara när de kan användas för att stödja företaget och dess processer för bland annat driftavbrott, underhåll, nyinvesteringar och naturligtvis nätdokumentation. Alla dessa funktioner finns idag. dpGas-kartbaserade nätinformationssystem låter dig skapa och designa ett nät ur ett tekniskt perspektiv samtidigt som du möjliggör stöd för viktiga uppgifter och affärsprocesser. Alla i organisationen kan komma åt uppgifterna och vara delaktiga i dessa aktiviteter.

Gas_plant.jpeg

dpGas funktioner i korthet

Arbete ute i fält

 • Nätvisualisering i fält
 • Arbetsorder i fält
 • Underhåll i fält
 • Kundanslutning i fält
 • Felrapport i fält

Nätdrift

 • Felanmälan
 • Avbrottshantering

Nätplanering

 • Nätdesign
 • Nätutbyggnad & nyanslutningar
 • Historiska, aktuella och prediktiva nätanalyser
 • Reservdelar & BOM
 • Beräkning av budget och faktisk kostnad
 • Projektledning

Nätunderhåll

 • Besiktningsplaner och ronder
 • Dokument & Bilder
 • Checklistor & Protokoll

Interoperabilitet & Gränssnitt

 • Online gränssnitt
 • Standard API:er för integration

Digpro Basplattform Nätdokumentation & Visualisering (GIS/NIS)

 • Anläggningsdata & platsregister
 • Nätverksmodeller (CIM)
 • Kunddatabas
 • Datahantering & Validering
 • Samarbets- & arbetsflödesmotor
 • Geografiska kartor
 • Oracle databas eller PostgreSQL databas

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.