Moduler i fokus

Vi erbjuder olika tilläggsmoduler för att stödja din affärsverksamhet. Här belyser vi spännande lösningar som kompletterar våra produkter och hjälper dig att hantera processer.

Informera slutkunder om underhåll och driftstatus i nätet.

Läs mer »

Nå ut till de som berörs.

Läs mer »

Skicka information till slutkunder med hel- eller halvautomatiska aviseringar.

Läs mer »

Ta emot händelser från smarta mätare.

Läs mer »

Avfråga smarta elmätare på momentana värden och manövrera dess brytare.

Läs mer »

Stärk kunskaper och sänk driftkostnader med nätberäkningar.

Läs mer »

Sök och se information i mobila enheter.

Läs mer »

Samla och arbeta med information i mobila enheter, samt uppdatera data i realtid från fält.

Läs mer »

Hantera avbrott i elnät direkt från fält.

Läs mer »

Arbeta i fält utan internetuppkoppling.

Läs mer »

Utför digital arbetsbegäran baserad på uppdaterad nätdokumentation.

Läs mer »

Effektivisera dina underhållsprocesser och digitalisera din organisation.

Läs mer »

Planera och organisera dina aktiviteter med tidsbaserat schema.

Läs mer »

Effektivisera driftledning med en tydlig överblick.

Läs mer »

Analysera och utvärdera projekt baserat på fördefinierade nyckeltal.

Läs mer »

Automatisera arbeten i Organizer och bygg grafiska processflöden

Läs mer »

Hämta information om förfrågningar från CESAR2 och skapa ett arbetsflöde i Organizer.

Läs mer »

Hantera och automatisera förfrågningar från Ledningskollen.

Läs mer »

Hantera anslutningsärenden digitalt

Läs mer »

Hantera anslutningsärenden digitalt

Läs mer »

Hantera och automatisera förfrågningar från Ledningskollen.

Läs mer »

Webinar

Vill du veta mer om våra produkter och moduler, och hur de kan hjälpa din verksamhet? Delta i våra webinar, under vilka våra experter bland annat berättar om övergripande funktioner, arbetssätt och bästa praxis.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.