Effektivisera dina underhållsprocesser med Maintainer Webmap

Ge fältpersonalen direkt åtkomst till sitt arbete i mobilen och skapa mervärde för hela organisationen.

Maintainer Webmap hjälper till att effektivisera dina underhållsprocesser och digitalisera din organisation. Genom att fältpersonalen har direkt åtkomst till sitt arbete i mobilen och därför kan utgå från hemmet kan du skapa mervärde för hela organisationen.

En plattformsoberoende klient tillåter fältpersonalen att med enkla verktyg och kraftfullt stöd av kartan att själva planera och utföra sitt underhållsarbete direkt i fält. Då all data, såsom anmärkningar, fotografier och geografisk placering, samlas in i realtid finns möjlighet till återkoppling utan dröjsmål i alla led.

 

Dina fördelar

  • Kostnadseffektiva underhållsprocesser
  • Planera och utför underhållsarbete online
  • Direkt återkoppling tillgängligt för hela organisationen

Systemförutsättningar

  • Modulen Maintainer i javaklienten och Organizer Webmap

Läs och ladda ner produktblad

Mer information om modulen och dess funktioner finns sammanfattade i produktbladet.

Webinar

Vill du veta mer om våra produkter och moduler, och hur de kan hjälpa din verksamhet? Delta i våra webinar, under vilka våra experter bland annat berättar om övergripande funktioner, arbetssätt och bästa praxis.