dpHeating för fjärrvärmenät

För alla faser i nätets livscykel

För att kunna hantera ett stort nät för fjärrvärme och kyla behöver du tillgång till detaljerade digitala kartor

dpHeating är ett webbaserat IT-stöd som utgår från kartan och håller ordning på alla faser i ett ledningsnäts livscykel. Nätinformationssystemet blir en central datakälla som gör att du kan planera, bygga, distribuera och underhålla ditt nät, samt ett stöd i investeringsbeslut för systemuppgraderingar.

Både för stora och små bolag

dpHeating ger ekonomiska och organisatoriska fördelar till företag i alla storlekar. Att ha tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt ger dig förbättrad kontroll av alla tekniska processer.

Alla uppgifter och aktiviteter relaterade till ditt nät finns tillgängliga på ett ställe med de digitala kartorna som grund.

Varje ändring som görs på kartan syns direkt i anläggningsdokumentationen, ständigt uppdaterad i realtid via mobila enheter som hanteras av personal ute i fält.

Genom att hela systemet är webbaserat slipper du också kostsam administration och klientinstallationer. Lagring av all data i en enhetlig databas förenklar både dataintegritet och säkerhet. Nätinformationens höga kvalitet skapar också ett bättre underlag för underhålls- och investeringsbeslut.

Fungerar med övriga system

dpHeating är utformad med interoperabilitet i åtanke. Myndigheter utökar regelverket, slutkunder förväntar sig mer detaljerad information och ägarna vill också ha fortsatt avkastning. Tillgång till konsekvent och alltid tillgänglig nätverksdata kan underlätta dessa krav.

En geografisk databas

Den bästa lösningen är att hantera all data i en enda geografisk databas. Informationen lagrad i pärmar, separata databaser eller hos enskilda medarbetare måste överföras, digitaliseras och lagras centralt för att vara konsekvent och noggrann samt tillgänglig för alla intressenter när och var som helst.

Detta ställer betydande krav på nätinformationssystemet. Trots nätets komplexitet måste systemet vara intuitivt och lätt att använda.

Det webbaserade användargränssnittet i dpHeating kan konfigureras och anpassas till din organisations behov och processer, och även till den enskilda användarens preferenser eller krav. Möjligheten att skräddarsy lösningen minskar behovet av utbildning och säkerställer att användare snabbare kan börja jobba i systemet och ta del av dess funktioner på bästa sätt.

Förenklad rapportering för nätägare

Företag av alla storlekar inom energibranschen möter omfattande krav på rapportering av nätets operativa status till myndigheter och ägare. Att underlätta och automatisera denna rapportering sparar tid och gör att personalen kan fokusera på viktigare uppgifter.

FPDH-bilder-063.jpg

Nyckelfunktioner i dpHeating för fjärrvärme och fjärrkyla

Arbete ute i fält

 • Nätvisualisering i fält
 • Arbetsorder i fält

Nätdrift

 • Felanmälan
 • Avbrottshantering

Nätplanering

 • Nätdesign
 • Nätutbyggnad & nyanslutningar
 • Historiska, aktuella och prediktiva nätanalyser
 • Reservdelar & BOM
 • Beräkning av budget och faktisk kostnad
 • Projektledning

Nätunderhåll

 • Besiktningsplaner och ronder
 • Dokument & Bilder
 • Checklistor & Protokoll

Interoperabilitet & Gränssnitt

 • Online gränssnitt
 • Standard API:er för integration

Digpro Basplattform Nätdokumentation & Visualisering (GIS/NIS)

 • Anläggningsdata & platsregister
 • Nätverksmodeller (CIM)
 • Kunddatabas
 • Datahantering & Validering
 • Samarbets- & arbetsflödesmotor
 • Geografiska kartor
 • Oracle databas eller PostgreSQL databas

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.