CESAR2 Connect

Hämta information om förfrågningar från CESAR2 och skapa ett arbetsflöde i Organizer.

CESAR2 Connect är en modul som hämtar information om nya förfrågningar eller direktordrar från CESAR2. Varje ny förfrågan startar ett uppdrag i Organizer, där information från förfrågan finns synlig. I kartan visas också de aktuella överlämningspunkterna som kunden angivit i sin förfrågan. Det uppdrag som skapas hämtar sitt flöde från en specifik mall, som Organizeradministratörer skapar och anpassar.

Dina fördelar

  • Minska risken för fel när information om en förfrågan ska hanteras.
  • Säkerställ att varje inkommen förfrågan också hanteras och bereds i dpCom.
  • Utnyttja stödet som finns i dpCom för att analysera kapacitet och hitta en kopplingsväg så att beredningen går snabbt och smidigt.
  • Använd Organizers stöd vid fältarbete för att också hantera etablerings- och implementationsfasen av ett CESAR2-ärende.

CESAR2 - en handelsplats för förbindelser och tjänster baserat på fiber

CESAR2 är en tjänst som utvecklats av Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF). Med CESAR2 underlättas fiberaffärer mellan operatörer och stadsnät, i och med att affärsprocessen och produkterna är standardiserade. Samtliga affärer utförs i ett gemensamt avtalspaket. Tjänsten gör affärer mellan operatörer och stadsnät enklare. I CESAR2 är affärsprocessen och produkterna standardiserade, och har ett gemensamt avtalspaket.

Systemkrav

Produkt

  • dpCom

Modul

  • Organizer

Läs och ladda ner produktblad

Mer information om modulen och dess funktioner finns sammanfattade i produktbladet.

Webinar

Vill du veta mer om våra produkter och moduler, och hur de kan hjälpa din verksamhet? Delta i våra webinar, under vilka våra experter bland annat berättar om övergripande funktioner, arbetssätt och bästa praxis.