Nätkollen

Hantera och automatisera förfrågningar från Ledningskollen

Nätkollen är en modul som hanterar och automatiserar förfrågningar som kommer in via Ledningskollen. Med Nätkollen blir det ordning i systemet, med all information och samtliga processer samlade i ett system. Dessutom skapas säkra processer för att minska risker för skadade ledningar vid grävning. 

Dina fördelar

 • Kortare handläggningstider.
 • Minskad risk för skadade ledningar vid grävning.
 • Effektiviserat arbete vid utsättningar i fält via ärendehantering i Organizer Webmap.

Nätkollens processer

Ärenden som till exempel ledningsanvisning, projektering, samordning och samhällsplanering tas emot och besvaras av Nätkollen. Svar skickas med standardiserade mejlmallar, som kan justeras efter egna önskemål. I svaren bifogas automatiskt genererade kartutskrifter.

Systemkrav

Produkt

 • dpPower
 • dpCom
 • dpHeating
 • dpWater
 • dpGas

Moduler

 • Organizer
 • Att kunden är ansluten till Ledningskollens tjänster.

Tillval

 • Med Organizer Webmap finns möjlighet att hantera ärenden från Nätkollen i fält, till exempel ärenden som kräver utsättning.

Läs och ladda ner produktblad

Mer information om modulen och dess funktioner finns sammanfattade i produktbladet.

Webinar

Vill du veta mer om våra produkter och moduler, och hur de kan hjälpa din verksamhet? Delta i våra webinar, under vilka våra experter bland annat berättar om övergripande funktioner, arbetssätt och bästa praxis.