Planera dina projekt med WorkPlanner

Se dina projekt i en översikt eller djupdyk in i varje aktivitet i samma vy

Ett tidsbaserat schema

WorkPlanner är en ny modul i Organizer inriktad på arbetsanalys och arbetsplanering. Detta är ett interaktivt grafiskt verktyg som tar utgångspunkt i en ny presentationsmiljö, ”workspace view”, ett tidsbaserat schema av typen Gantt. 

Se alla dina projekt i en översikt eller också djupdyk in i varje aktivitet i samma vy.

 

Dina fördelar

  • Få bättre kontroll över planerade projekt
  • Se planerade uppdrag i olika nyttigheter för att kunna samordna och optimera tex grävarbeten
  • Planera och organisera dina aktiviteter i en och samma applikation

Nya funktioner i version 9.2

Versionsbaserad planering 

Hur påverkas din organisation om du flyttar fram ett projekt två månader? Passar det bättre att starta byggprojektet under våren eller under hösten? Med versionsbaserad planering kan du skissa alternativa planeringsscenarier. 

När ni har bestämt hur och när projektet ska genomföras kommer det uppdateras i projektets “baseline” och alla involverade medlemmar kommer ha tillgång till relevanta uppgifter.

Resursplanering

Planera dina personal- och maskinresurser direkt i WorkPlanner. Med hjälp av den interaktiva grafiska tekniken kommer du se vilka resurser som är tillgängliga vid vilken tidpunkt. Dessutom kommer du kunna bedöma arbetsbelastningen för alla avdelningar ner till på individnivå.

Spara sökningar

Nu kan du även spara sökningar för t.ex. återkommande analyssituationer och slipper då att mata in parametrarna på nytt. Ett smidig sätt att bygga upp er projektmetodik. 

Analys och planering i ett och samma verktyg

I denna miljö, som startas från Organizers användargränssnitt, kan vi presentera och analysera alla typer av arbete (projekt, uppdrag och aktiviteter) samt i nästkommande version även resurser. Det är ett mycket effektivt sätt att snabbt analysera t.ex. arbetsbelastning, tillgänglighet, genomförandestatus (förseningar, etc.) samt samordningspotential.

WorkPlanner tillhandahåller dessutom kraftfulla grafiska verktyg för att planera och förändra arbete. Det innebär ”drag-and-drop” teknik för att flytta hela uppdrag i tiden (alla ingående aktiviteters tider justeras naturligtvis då automatiskt), att flytta enskild aktivitet/milstolpe/beslutspunkt i tiden, att förlänga eller förkorta planerad genomförandetid, etc.

WorkPlanner är helt integrerad med Organizer men säljs som en modul under egen licens.

iStock-525205654_b.jpg

Webinar WorkPlanner

Vi erbjuder flera webinar om WorkPlanner och våra andra produkter. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg