Auto Announcement

Skicka information till slutkunder med hel- eller halvautomatiska aviseringar

Auto Announcement (Automatiska aviseringar) är en modul för hel- eller halvautomatiska utskick. Modulen har mallar, i vilka enhetliga och genomtänkta texter kan skrivas innan utskick. Texterna kan, vid behov, justeras för olika situationer. Modulen hittar dessutom tidigare aviseringar, och anpassar nya meddelanden efter dessa.

Utskick med aktuell och relevant information avlastar kundsupport, och håller slutkunder uppdaterade under eventuella avbrott i elnät. Samtidigt kan driftpersonal lägga sin uppmärksamhet på att åtgärda avbrott, utan att ägna tid åt manuella utskick.

Dina fördelar

 • Skicka automatiska aviseringar till berörda slutkunder i takt med att omkopplingar genomförs, planerade tider ändras, orsaker fastställs och liknande.
 • Fördefiniera mallar för enhetlig kommunikation och reducerat skrivarbete.
 • Anpassa formuleringar till verksamhetens kommunikationspolicy.
 • Avlasta driftpersonal och kundsupport.
 • Anpassa meddelanden efter tidigare aviseringar.
 • Kommunicera med slutkunder.
 • Anpassa utskick till enskilda mottagare, innefattande etappvis inkoppling och tidigare utskick.

Varför auto-avisera?

Vid avbrott behöver driftpersonal prioritera personsäkerhet samtidigt som de reparerar driftstörningen. I förväg genomtänkta formuleringar är ett stöd i intensiva situationer. Att sammanställa dessa med ett antal rörliga parametrar, som tider och orsaker, lämpar sig för automatiska processer. Auto Announcement håller, till skillnad från manuella utskick, reda på vad som återstår att avisera till ett större antal mottagare. Utskicken kan även individanpassas. Som exempel kan avisering av ändrad planerad sluttid begränsas till enbart de mottagare som fortfarande är berörda av driftstörningen.


Situationer som lämpar sig att auto-avisera

Auto Announcement avlastar när:

 • Ett planerat avbrott startar.
 • Ett planerat och redan aviserat avbrott har ändrade start- eller sluttider, eller är inställt.
 • En planerad sluttid för ett pågående avbrott ändras.
 • En oplanerad driftstörning inträffar.
 • Mottagare tillkommer i ett pågående avbrott, till exempel på grund av ytterligare bortkopplingar.
 • Driftstörningens orsak är fastställd.
 • Avbrottet är åtgärdat.

Länk till Störningskarta för webben

Om modulen Störningskarta för webben är installerad kan en länk till denna medfölja aviseringen. Detta ger ett mervärde i aviseringarna, och gör det lättare för berörda mottagare att hålla sig uppdaterade.

Systemkrav

Produkt

 • dpPower

Moduler

 • Operator till dpPower
 • Core Announcement till dpPower
 • För avisering av SCADA-händelser: Modulen SCADA-integration
 • För avisering av mätarlarm och kundfel: Modulen Meter – Alarm
 • För medföljande länk till Störningskartan – motsvarande modul

Övrigt

 • Server eller extern tjänst för utskick av e-post.
 • Integration mot SMS-leverantör.

Läs och ladda ner produktblad

Mer information om modulen och dess funktioner finns sammanfattade i produktbladet.

Webinar

Vill du veta mer om våra produkter och moduler, och hur de kan hjälpa din verksamhet? Delta i våra webinar, under vilka våra experter bland annat berättar om övergripande funktioner, arbetssätt och bästa praxis.