dpWebmap

Sök och se information i mobila enheter

dpWebmap är en webbapplikation för att visa och tillgängliggöra kart- och nätinformation på ett lättillgängligt sätt för en bredare användargrupp. dpWebmap är anpassad för mobil användning, och gränssnittet är utformat på ett sådant sätt att den anpassar sig till den typ av enhet som används. Funktionerna fungerar oberoende av webbläsare och enhet. dpWebmap används främst till att visa informationen, som hittas med hjälp av en väl utvecklad sökfunktion eller genom att markera objekt i kartan. För att redigera, uppdatera och spara information används moduler som är kopplade till dpWebmap, till exempel Organizer, Operator och Maintainer. Det finns även stöd för att arbeta offline.

Dina fördelar

  • Lättanvänt och intuitivt användargränssnitt.
  • Direkt tillgång till de senaste uppdateringarna för till exempel kartor och attributdata.
  • Enkelt att ge information till större användargrupper, till exempel entreprenörer.

Systemkrav

Någon av:

  • dpCom
  • dpPower
  • dpHeating
  • dpGas
  • dpWater

Läs och ladda ner produktblad

Mer information om modulen och dess funktioner finns sammanfattade i produktbladet.

Webinar

Vill du veta mer om våra produkter och moduler, och hur de kan hjälpa din verksamhet? Delta i våra webinar, under vilka våra experter bland annat berättar om övergripande funktioner, arbetssätt och bästa praxis.