dpHeating Analyzer

Stärk kunskaper och sänk driftkostnader med nätberäkningar

dpHeating Analyzer ger möjlighet att genomföra nätberäkningar direkt i dpHeating. Oavsett om det handlar om flödeshastigheter, differenstryck eller tryckfall ger dpHeating Analyzer möjlighet att analysera driftsituationer och ta beslut. Genom tre steg utförs beräkningar enligt egna scenarion, som säkerställer att nätet uppfyller uppsatta krav:

 1. Spåra ut nätet.
 2. Välj parametrar.
 3. Presentera resultaten.

Dina fördelar

 • Använd samma applikation för både nätdokumentation och nätberäkning.
 • Möjlighet att integrera beräkningarna i nätets livscykel, från projektering till avbrottshantering.
 • Höj datakvalitén, hitta och åtgärda brister i dokumentationen direkt.
 • Smidig implementering, installation sker oftast under en arbetsvecka från beställning.

Kontrollera krav och genomför beräkningar

Ett nät som uppfyller de tekniska kraven som ställs är en förutsättning för att minimera underhållskostnaderna och hålla kunderna nöjda. Du kan bland annat kontrollera att:

 • Ledningar inte riskerar att spricka till följd av för höga tryck.
 • Ledningar inte riskerar att skadas av kavitationen som uppstår vid låga tryck.
 • Differenstrycket i nätets centraler varken är så högt att reglerventilerna riskerar att gå sönder eller så lågt att flödet blir otillräckligt.
 • Onödigt mycket pumpkraft används till följd av höga tryckfall i nätets rör.

Systemkrav

Produkt

 •  dpHeating

Läs och ladda ner produktblad

Mer information om modulen och dess funktioner finns sammanfattade i produktbladet.

Webinar

Vill du veta mer om våra produkter och moduler, och hur de kan hjälpa din verksamhet? Delta i våra webinar, under vilka våra experter bland annat berättar om övergripande funktioner, arbetssätt och bästa praxis.