dpWebmap Work Request

Utför digital arbetsbegäran baserad på uppdaterad nätdokumentation

dpWebmap Work request är en modul med vilken entreprenörer lämnar in arbetsbegäran för arbeten i elnätet direkt via webbläsaren. När arbetsbegäran godkänts kan man genom ett knapptryck skapa en driftorder utifrån den. Det administrativa arbetet minskar, samtidigt som datakvalitén och spårbarheten ökar. dpWebmap Work Request förenklar processen från arbetsbegäran till driftorder.

Dina fördelar

  • Digitalisera processen för hantering av arbetsbegäran.
  • Få överblick, kontroll och uppföljningsmöjligheter från de som hanterar arbetsbegäran.
  • Länka samman hela flödet, från arbetsplanering till utförd driftorder.

Systemkrav

Produkt:

  • dpPower

Moduler:

  • dpPower Operator
  • dpPower Webmap
  • Driftorder till dpPower Operator (vid skapande av driftorder från arbetsbegäran)

Läs och ladda ner produktblad

Mer information om modulen och dess funktioner finns sammanfattade i produktbladet.

Webinar

Vill du veta mer om våra produkter och moduler, och hur de kan hjälpa din verksamhet? Delta i våra webinar, under vilka våra experter bland annat berättar om övergripande funktioner, arbetssätt och bästa praxis.