dpWebmap Offline

Arbeta i fält utan internetuppkoppling med dpWebmap Offline

dpWebmap Offline är en modul för arbete i fält, även där internetuppkoppling saknas. I många landsbygdsområden, samt i viss stadsmiljö, saknas stabil internetuppkoppling. Det kan till exempel vara vid arbeten under mark, eller vid elledningar i skogsområden. Med dpWebmap Offline kan fälttekniker arbeta i Organizer Webmap och Maintainer Webmap även där internetuppkopplingen är instabil eller helt saknas. Ladda ner aktiviteten som ska utföras, och Organizer Webmap fungerar som vanligt, för att sedan synkroniseras med systemet när uppkoppling återfås.  

 

Dina fördelar

 • Arbeta obehindrat i systemet även utan internetuppkoppling.
 • Se och redigera nedladdad, nödvändig information.
 • Synkronisera ändringar sömlöst när åter internetuppkopplad.

Utan internetuppkoppling

Dokumentera i systemet utan internetuppkoppling

Objekt länkade till det nedladdade uppdraget är tillgängliga för att se och redigera när utan internetuppkoplling. Med denna funktionalitet går det till exempel att patcha i dpCom, eller utföra kabelskåpsbyten i dpPower, förutsatt att de berörda objekten är länkade till uppdraget.

Utför underhållsprocesser utan internetuppkoppling

Tillagda besiktningar och besiktningsanmärkningar kopplade till uppdragets besiktningsrond går att se och redigera offline. Dessa kräver Maintainer och Maintainer Webmap. Det är bland annat möjligt att:

 • Lägga till nya besiktningsanmärkningar.
 • Fotografera och länka till anmärkningar.
 • Checka av besiktningens checklistepunkter (kräver Maintainer Advanced).
 • Klarmarkera besiktningar.

Systemkrav

Produkter
Minst en av:

 • dpCom
 • dpPower
 • dpHeating
 • dpGas
 • dpWater

Moduler

 • Organizer
 • Maintainer (för besiktningar)

Mobilklient

 • dpWebmap
 • Organizer Webmap
 • Maintainer Webmap (för besiktningar)

Läs och ladda ner produktblad

Mer information om modulen och dess funktioner finns sammanfattade i produktbladet.

Webinar

Vill du veta mer om våra produkter och moduler, och hur de kan hjälpa din verksamhet? Delta i våra webinar, under vilka våra experter bland annat berättar om övergripande funktioner, arbetssätt och bästa praxis.