Core Announcement

Nå ut till de som berörs

Med Core Announcement har du möjlighet att snabbt, effektivt och med på förhand definierade meddelanden nå ut till registrerade mottagare. Vid till exempel planerade eller oplanerade avbrott får mottagare information som kan formuleras i förväg, och/eller anpassas för enskilda situationer. På så sätt håller du dina kunder uppdaterade, samtidigt som driftpersonal och andra funktioner kan fokusera på kärnverksamheten.

Dina fördelar

 • Nå mottagare genom utskick av SMS, e-post och brev.
 • Definiera texter i förväg med
 • Minska administration och möjliggör personligt tilltal med variabler som ersätts vid utskick.

Varför avisera?

I dagens samhälle ställs allt högre krav på löpande information om vad som händer. Samtidigt är nätägarens verksamhet avgörande för ett modernt liv. Tillgång till el, fiber, vatten och värme, tar många för given. God kommunikation mot slutkund är viktig, och bidrar till förståelse under eventuella avbrott. Samtidigt är det viktigt att driftpersonal kan fokusera på att åtgärda eventuella avbrott.

 

Textmallar och användargränssnitt

Core Announcement har textmallar för standardtexter. Dessa kan baseras på scenarion, såsom driftstörningar, planerade helikopterinspektioner eller grävarbeten som på olika sätt påverkar slutkunderna. I förväg genomtänkta formuleringar, som enkelt anpassas till olika situationer, hjälper mottagaren att förstå, samt avlastar nätägaren under intensiva situationer. Core Announcement har ett tydligt användargränssnitt, där mottagare finns listade i tabeller. Exempel på användargränssnitt vid utskick:

Mediekanaler

Core Announcement har stöd för:

 • SMS
 • E-post
 • Brev (PDF)

För de företag som föredrar en integration med ett tredjepartssystem för utskick finns även

möjlighet att generera en XML-fil för vidare hantering i ett mottagande system.

Systemkrav

Produkt

Minst en av:

  • dpCom
  • dpPower
  • dpHeating
  • dpWater
  • dpGas

Moduler

 • Operator (behövs endast för att avisera i samband med avbrott)

Data

Kontaktuppgifter till mottagare:

  • Namn
  • Postadress
  • E-postadress
  • Mobiltelefonnummer

Övrigt

 • Server eller extern tjänst för utskick av e-post
 • Integration mot SMS-leverantör (separat beställning krävs för integration mot tjänsteleverantör för SMS-utskick)

Läs och ladda ner produktblad

Mer information om modulen och dess funktioner finns sammanfattade i produktbladet.

Webinar

Vill du veta mer om våra produkter och moduler, och hur de kan hjälpa din verksamhet? Delta i våra webinar, under vilka våra experter bland annat berättar om övergripande funktioner, arbetssätt och bästa praxis.