Operator Real-time

Effektivisera driftledningen med en tydlig överblick

Operator Real-time är en modul som underlättar att planera driftomläggningar och åtgärda störningar. Modulen fäster uppmärksamheten på plötsliga händelser i nätet genom larm och symboler. Operationer kan simuleras i förväg för att se konsekvenser utan att störa kollegors bild av driftläget eller skapa ogiltiga avbrott. Modulen har även utmärkta funktioner för att lokalisera fel i nätet.

Dina fördelar

  • Få en bättre överblick av det aktuella matningsläget. Se geografiska mönster i avbrotten.
  • Förkorta avbrottstiderna genom att tidigt fånga upp störningar och felanmälningar. Använd mindre tid och resurser för felsökning.
  • Bli uppmärksammad på omkopplingar som kan medföra oönskade konsekvenser.
  • Utför simuleringar avskärmade från det faktiska matningsläget. Få optimerade förslag till omkopplingar i nätet.

Visualisering

Genom att separera färgning av matat nät per utgående fack blir det enkelt att se vilka fack som matar vilka delar av nätet. Ikoner på den fysiska platsen för felsamtal och avbrott visas i kartan och schemat. Samtidiga avbrott under samma nätstation, avbrott utan planerad sluttid samt avbrott som har överskridit konfigurerade tidsgränser markeras.

 

Simulering

Simuleringen är ett kraftfullt verktyg för att i förväg se konsekvenser av kopplingssedlar och driftordrar. Simuleringar kan även skapas helt utan förlaga. Alternativ kan jämföras baserat på kundpåverkan och utbredning i nätet. Operationer på apparater ”i fel” kopplingsläge kan fångas upp tidigt.

 

Kontroller

Ett antal kontroller sker innan en kopplingsrad utförs. Systemet uppmärksammar på potentiellt oönskade konsekvenser innan operationen genomförs. Vissa notiser kan förbikopplas av användaren, andra är blockerande. Regelverket kan konfigureras, men levereras med en uppsättning som passar de allra flesta kunder.

 

Felsökning

Om SCADA publicerar larm från felindikatorer, vilket brukar vara fallet, kan dessa visas i kartan och schemat. Detta är en snabb metod för att avgöra i vilken sektion ett jordfel befinner sig.

Om utrustningen i nätet kan uppfatta och rapportera brytströmmar, samt om dessa kan publiceras av SCADA, kan fellokalisering av två- och trefas kortslutningsströmmar ske med denna ström som ingångsvärde.

 

Alternativa matningsvägar

Funktionen alternativa matningsvägar kan föreslå en optimerad serie-omkopplingar för att isolera en nätdel – exempelvis för att begränsa utbredningen av ett avbrott. Fokus är på ett nätberäknat förslag med minsta möjliga antal knapptryck. För den som önskar finns möjligheter att ändra larmgränser och markeringar, skapa egna mallar med mera.

 

Applikationen Felanmälan

Med modulen Real-time följer även den separata applikationen Felanmälan. Felanmälan är designad för kundsupport och kan förse driftpersonalen med viktig information från inkommande samtal.

Felanmälan har en liknande uppbyggnad som fliken med samma namn i Operator. Det finns några viktiga skillnader: Teknisk/intern information samt och personuppgifter om resurser i avbrottet är bortfiltrerade.

Applikationen Felanmälan konfigureras på beställning i respektive installation.

Systemkrav

Produkt

  • dpPower

Moduler

  • Modulen baserar sig på och förutsätter modulen Operator.
  • För att kunna använda förslagen på alternativa matningsvägar krävs aktuella referensberäkningar utförda i modulen Analyzer. Dessa utförs normalt regelbundet av alla företag som räknar på sitt nät.
  • Modulen SCADA-integration ger ett mervärde, bland annat i form av brytströmmar, felindikatorer och kopplingar med exakta tidsstämplar. Brytströmmar ställer krav på den fysiska utrustningen i nätet samt hur SCADA kan publicera informationen. Även felindikatorer ställer krav på vad SCADA publicerar. För de tre olika SCADA som hittills har integrerats har felindikatorer fungerat problemfritt.
  • Funktioner relaterade till en driftorder kräver modulen Operating order (Driftorder).
  • De bägge modulerna Meter Alarm och Meter Switch and Poll för mätare kan användas för att manuellt avgränsa antalet beräknade felställen baserade på felström.

Läs och ladda ner produktblad

Mer information om modulen och dess funktioner finns sammanfattade i produktbladet.

Webinar

Vill du veta mer om våra produkter och moduler, och hur de kan hjälpa din verksamhet? Delta i våra webinar, under vilka våra experter bland annat berättar om övergripande funktioner, arbetssätt och bästa praxis.