Meter Switch and Poll

Avfråga smarta elmätare på momentana värden och manövrera dess brytare

Med Meter Switch and Poll kan du avfråga smarta elmätare på momentana mätvärden, samt manövrera dess brytare. Avfrågningen ger stöd för bland annat kundtjänst, som kan utföra den i kontakt med slutkunder. Genom att manövrera elmätarens brytare kan du begränsa in- och urkoppling av slutkunder till driftavdelningen, som då sköter omkopplingar oavsett spänningsnivå och del av elnätet

Dina fördelar

 • Kundtjänst kan avfråga elmätaren då slutkunder ringer in.
 • Driftavdelningen kan hantera all in- och urkoppling i elnätet, både hög- och lågspänning.
 • Spänningssättning kan säkerställas efter felavhjälpning, genom att avfråga utvalda elmätare.

Avfråga smarta elmätare

Avfrågning är främst tänkt att användas vid två tillfällen:

 1. När en slutkund ringer in för att göra en felanmälan. Genom att avfråga elmätaren kan kundtjänst konstatera huruvida den är spänningssatt.
 2. Efter att felavhjälpning genomförts kan det verifieras att de underliggande elmätarna är spänningssatta igen. 

Värden som inkluderas vid avfrågning:

 • Elmätarens brytarläge
 • Blockeringsstatus för mätarbrytaren
 • Mätarställning för energi
 • Momentana värden för:
  • Konsumtion/Produktion av aktiv effekt (totalt samtliga faser)
  • Konsumtion/Produktion av reaktiv effekt (totalt samtliga faser)
  • Ström (per fas)
  • Spänning per fas (per fas)

Manövrera elmätarens brytare

Med Meter Switch and Poll kan du ändra läget på elmätarens brytare. Endast personal med adekvat utbildning tillåts öppna brytaren. De som arbetar i dpPower är bekanta med användargränssnittet för att genomföra till- och frånslag. Funktionaliteten innehåller både hårt och mjukt tillslag. Hårt tillslag innebär att kundanläggningen spänningsätts direkt. Mjukt tillslag gör att kunden själv måste trycka på kundmätarens brytarknapp för att spänningssätta anläggningen.

Genom sammankoppling med Organizer kan hanteringen vid teckning och uppsägning av nätavtal ske på ett standardiserat sätt.

Funktioner

 • Avfråga momentana värden på vald elmätare.
 • Manövrera elmätarens brytare.

Systemkrav

Produkt

 • dpPower

Modul

 • dpPower – Operator

Övrigt

 • System för integration med elmätare med stöd för datautbyte enligt IEC 61698-9:2013 (vilket är den andra upplagan av IEC 61698-9) genom SOAP 1.1.
 • Följande information krävs gällande de kringliggande systemen:
  • Namn på mätarleverantör
  • Namn på leverantör av (och om aktuellt produktnamn för) systemet som dpSpatial ska integreras mot
  • Teknisk dokumentation för systemet som dpSpatial ska integreras med
 • Exempel på meddelanden för:
  • Poll
  • Switch

i form av WSDL:er samt XSD:er för systemet dpSpatial ska integreras mot.

Läs och ladda ner produktblad

Mer information om modulen och dess funktioner finns sammanfattade i produktbladet.

Webinar

Vill du veta mer om våra produkter och moduler, och hur de kan hjälpa din verksamhet? Delta i våra webinar, under vilka våra experter bland annat berättar om övergripande funktioner, arbetssätt och bästa praxis.