Digpros historia

Här tittar vi tillbaka på åren som gått. Från butikslokalen på Sigtunagatan 1989 när Digpro startades fram tills idag.

1989

Digpro startades

Bo Lundgren och hans fru Lena startar företaget Digpro i en butikslokal på Sigtunagatan 14 i Stockholm. Bo arbetar på det amerikanska företaget Intergraph Corporation men startar Digpro AB vid sidan om för att utföra olika programmerings- och digitaliseringsuppdrag.

Läs mer om starten av Digpro (och varför vi heter just Digpro) i en intervju med Bo Lundgren här.

Det första uppdraget genomförs för Stockholm Gas, att digitalisera hela gasverksområdet, av el, telekom och VA. Under detta första år får Digpro några fler uppdrag, bl.a. ett programmeringsuppdrag på Ericsson och att digitalisera elschemat för Stockholms Energi.

1989

1992

I större skala

Verksamheten är nu igång i en större skala tillsammans med delägaren Per Westberg, som även han arbetar på Intergraph Corporation.

Inriktningen är fortfarande att dels utföra digitaliseringsuppdrag, och dels att utveckla standardapplikationer för hantering av nätinformation baserade på företaget Intergraphs utvecklingsplattform.

De första uppdragen utförs för eldistributionsföretag och kommuner i Syd- och Mellansverige. I samband med det första uppdraget för Jönköpings Gatukontor anställs också den första personen på heltid på Digpro.

Reklambild

1992

1993

Digpros ledning formas

Svante Mjörne kommer in som delägare och kommer påverka Digpros utveckling och produktportfölj starkt ända fram till september 2019.

Det polska företaget Geomar SA kommer på studiebesök till Digpro för en demonstration av Intergraphs utvecklingsplattform, i ett försök att få ENEA i Polen som kund. ENEA väljer slutligen Geomars lösning med Intergraphs plattform i grunden. Detta allra första möte mellan polska Geomar och Digpro är grunden till dagens Digpro Polen.

Svante Mjörne och Bo Lundgren

1993

1998

Samarbete med Kraftdata startas

Digpros produkter för bl.a. eldistributionsmarknaden förvärvas av företaget Kraftdata, samtidigt som ett långsiktigt samarbetsavtal tecknas. Personalstyrkan består vid det här laget av ca. 25 personer.

Merparten av de medarbetare på Digpro som arbetar med dessa produkter accepterar en vidare anställning hos Kraftdata i samband med förvärvet. Ungefär samtidigt löser ABB Power Technologies ut övriga delägare i Kraftdata, som nu blir ett ABB -helägt dotterbolag.

De sex Digpro-anställda som är kvar fortsätter sin verksamhet inom de marknadssegment som inte omfattades av förvärvet och arbetar i stor utsträckning inom ramen för det nya samarbetsavtalet med ABB Power Technologies. Så småningom påbörjas nu nyrekrytering till Digpro, då verksamheten inom övriga segment börjar växa.

1998

1999

Grundplattformen dpSpatial börjar ta form

Innan millennieskiftet presenterar Oracle ett vidareutvecklat databaskoncept, Oracle Spatial, under en konferens i Schweiz där Bo Lundgren närvarar. Konceptet visar sig erbjuda avsevärt förbättrad funktionalitet för lagring och hantering av geografisk- och lägesbunden information. Digpro inser tidigt vilka möjligheter som öppnar sig i och med detta.

Flera examensarbeten startas inom detta områden av bland andra Fredrik Widlert och Linnea Löfstedt. Tekniken visar sig fungera bra och utgör än idag, 20 år senare, kärnan i den nya grundplattformen dpSpatial.

Lösning integrerar avancerad teknik med Oracle Spatials databaser för att lagra, analysera och presentera geografiska data. Ett par pilotprojekt genomförs baserad på den nya tekniken, bl.a. åt Stockholms Stad.

Produkten ”Elgis” som senare skulle bli dpPower 

1999

2001

E.ON och den nya webbaserade plattformen

ABB Power Technologies arbetar med ett förslag till ny teknisk plattform för E.ON Elnät. Efter en utvärdering av olika tekniska lösningar, väljer E.ON Elnät slutligen ett system baserat på Digpros nya webbaserade plattform, vilket ingen annan lösning kan erbjuda. E-ON räknas därför som en av Digpros viktigaste kunder genom åren, då samarbetet med dem drivit hela plattformsutvecklingen och att man då gick från ett fåtal till väldigt många användare.

Med E.ON som referenskund, växer intresset för den nya plattformen och Digpro inleder ett projekt tillsammans med IT-infrastrukturbolaget Stokab.

Digpro förvärvar bolaget IT-Geograferna som sedan en längre tid arbetat tillsammans i Digpros lokaler. De sju medarbetarna och bl.a. den väl spridda och populära viewer-produkten Kartago tillkommer och integrationen av personal och produktportfölj går smidigt.

Digpro-teamet på resa

2001

2003

Stokab första kunden inom telekomsektorn

Digpro flyttar till större lokaler vid Fridhemsplan i Stockholm. Samtidigt flyttar personal från närmaste samarbetspartnern ABB Power Technologies in med Digpro. Genom åren har ett nära samarbete utvecklats och fördelarna med att dela lokaler blir alltmer uppenbara.

Efter en tids samarbete med Stokab får Digpro möjlighet att ta över personal bestående av fyra personer från Stokabs utvecklingsavdelning. Projektet tillsammans med Stokab fortsätter, och det som skulle bli den första versionen av dpCom börjar att ta form. Stokab är därmed den första kunden inom telekomsektorn som beslutar för att satsa på den nya plattformen.

Kontoret 2003 låg centralt vid Fridhemsplan i Stockholm

2003

2004

Omorganisation och fler telekomkunder

En större omorganisation genomförs och Digpro delas i två delar: ”Produktprojekt” och ”Kundprojekt”. Två mindre grupper, ”Administration/Marknad” och en stabsgrupp skapas också. De två större grupperna består nu av cirka 15 personer vardera. En ledningsgrupp tillsätts för att hantera den löpande driften via regelbundna ledningsgruppsmöten.

Under året får Digpro ytterligare två nya kunder inom telekomsektorn, vilket är ett viktigt avstamp för produkten dpCom.

En växande kundbas, bild ur ett ”Nyhetsblad” 2006

2004

2007

Digpro övertar ABB Power Technologies verksamhet

Vid årsskiftet tar Digpro över personal från ABB Power Technologies, vilka utgörs av cirka 15 personer. Samtidigt tecknas ett nytt samarbetsavtal med ABB. Som en del av affären förs även kunder och pågående projekt över till Digpro. Integrationen går smidigt då samarbetsformerna har växt fram under en längre tid.

I och med övertagandet av ABB Power Technologies-verksamheten kompletteras nu Digpros resurser med värdefull tekniskt kunnande och gedigen verksamhetskompetens. Produktägandet blir tydligare och kundbasen bredare, samtidigt som den gemensamma personalstyrkan kan arbeta bättre mot gemensamma mål. Samgåendet får en bra acceptans bland både kunder och personal.

Samarbetet med ABB leder också till uppbyggnaden av en marknad hos eldistribuerande företag runt om i Sverige och leverans av dpPower till kunder i Ghana, Mocambique, Polen och Indien.

Utbildning i dpPower med ett team från Ghana

2007

2009

Digpro växer och flyttar igen

I samband med att Digpro växer flyttar företaget till ett större och nybyggt kontor på Ulriksborgsgatan 5, i Stadshagen, Stockholm. Här ligger än idag Digpros huvudkontor.

Digpro har haft sin huvudverksamhet på åtta olika kontor, alla i centrala Stockholm med undantag av Sollentuna.

Se Digpros ”kontorsresa” genom åren (klicka för en större bild)

2009

2012

Jonas Jacobsson blir VD för Digpro Solutions

Jonas Jacobsson utses till VD för Digpro Solutions. Jonas har dessförinnan arbetat som försäljningschef på Digpro sedan 2007 då Digpro tog över NIS-verksamheten (nätinformationssystem) från ABB Power Technologies.

Läs intervjun med Jonas Jacobsson här.

Bo Lundgren fortsätter som koncern-VD och har även ansvaret för produktutveckling samt den internationella delen av bolaget. Antalet anställda är nu cirka 60 stycken.

Jonas Jacobsson

2012

2017

Litorina går in som majoritetsägare

Litorina, ett ledande svenskt riskkapitalbolag, går in som ny majoritetsägare i Digpro. Litorinas affärsmodell är att förvärva och industriellt utveckla i huvudsak små och medelstora bolag i partnerskap med entreprenörer med fokus på att öka tillväxttakten i bolagen.

Även Zobito går in som delägare. Zobito består av tidigare nyckelpersoner på det växande internationella mjukvarubolaget QlikTech.

2017

2019

Jonas Vestin blir ny VD och koncernchef

Jonas Vestin och Bo Lundgren

Jonas Vestin utses till ny VD och koncernchef för Digpro den 1 april 2019 för att ytterligare satsa på företagets internationella expansion. Jonas tar över rollen efter bolagets grundare och koncern-VD Bo Lundgren som har styrt verksamheten sedan den grundades för 30 år sedan på Sigtunagatan 14.

Den svenska verksamheten drivs även i fortsättningen av Digpro Solutions med Jonas Jacobsson som VD.

2019

2019

Digpro firar 30 år

Idag sysselsätter Digpro 120 personer. Huvudkontoret ligger i Stockholm med ytterligare ett kontor i Polen där 20 personer arbetar. Digpro har idag över 130 kunder i främst Sverige men även i exportmarknader som Norge, Finland, Polen och Turkiet.

Digpro arrangerar årligen ett mycket populärt användarmöte, Vårmötet, som lockar över 250 gäster varje år.

Med 30 år lång erfarenhet av Network Lifecycle Management och GIS-teknik är Digpro idag en marknadsledande innovatör av verksamhetssystem för näthantering. Digpro utvecklar och levererar ett helomfattande verksamhetssystem baserat på GIS-teknik för nätägare och aktörer inom smarta städer som bygger och underhåller olika typer av nät inom el, telekommunikation, gas, fjärrvärme, vatten samt offentlig förvaltning.

2019

Framåt

Digpro i framtiden

Digpros lösningar får nät och den smarta staden att fungera, idag och i framtiden. Våra lösningar skapar en tydlig samhällsnytta.

Vår ambition är att ta position som Thought Leader, där vi skapar mervärde och delar med oss utav vår kunskap till våra kunder och visar dem vart utvecklingen är på väg. Genom en tydlig och långsiktig roadmap ska vi på Digpro vägleda våra kunder in i framtiden.

Läs mer om koncern-VD Jonas Vestin och hur han ser på Digpros framtid i det korta och längre perspektivet här.

Framåt

Vi firar 30 år!