Informacje o sieciach i ich analiza

Przeglądanie, poznawanie i analizowanie sieci telekomunikacyjnej

Połączona sieć tworzy dużą i złożoną topologię na kilku warstwach. System dpCom dla sieci telekomunikacyjnych zapewnia narzędzia i raporty niezbędne do analizowania tych informacji z różnych perspektyw oraz prezentowania ich w różnych formatach.

Te narzędzia i raporty pomogą Ci odpowiedzieć na pytania, takie jak:

  • Które usługi i którzy klienci korzystają z danego włókna w danym kablu?
  • Jakie są punkty końcowe włókien z danego kabla?
  • Co dzieje się z zawartością danego kabla, jeśli prześledzimy ją na poziomie włókna?
  • Jakie włókna zespawano w tej przełącznicy i jakie są punkty końcowe poszczególnych podłączonych włókien?
  • Które włókna w kablu połączone z daną przełącznicą są wolne?
  • Jakie są punkty końcowe (w przypadku połączeń typu uplink i downlink) danego splittera, jakie wartości decybeli obliczono dla każdej trasy oraz ile włókien można jeszcze połączyć ze splitterem?
  • Które kanały WDM są obsługiwane przez dane włókno, a które są zajęte przez usługę?

Wiele informacji o sieci jest dostępnych na poziomie tuby kablowej/włókna/fali nośnej i dlatego nie są one widoczne bezpośrednio na mapie. Jednak w systemie dpCom zawsze można wyróżnić elementy nadrzędne z obiektów lub oznaczyć je kolorami. To oznacza, że na mapie można wyświetlić usługę lub tylko trasę włókna za pomocą zaledwie jednego polecenia, wyróżniając wszystkie trasy, węzły, kable i rury wykryte poprzez śledzenie na poziomie włókna.

 

Newsletter abonnieren

Erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten direkt in Ihre Mailbox.