System GIS wspiera analizy lokalizacji

Platforma bazowa

Platforma bazowa to unikalny, dostosowany do indywidualnych potrzeb system GIS

Platforma GIS i narzędzia umożliwiają zarządzanie wszystkimi aspektami dokumentacji sieci. Są to między innymi widoki geograficzne i schematyczne, schematy jednoliniowe, mapy i opisy, topologie i dane o zasobach.

Rozwiązanie Digpro zawiera wbudowany rejestr zasobów, który pozwala na integrowanie zaawansowanej technologii GIS z bazami danych Oracle oraz PostgreSQL, co umożliwia edytowanie, przechowywanie, analizowanie i prezentowanie danych geograficznych oraz innych danych sieciowych.

Rejestr zasobów i wizualizacje zasobów na mapie

Gis
Automatycznie generowane schematy sieci

System GIS dla branży użyteczności publicznej

System GIS dla branży użyteczności publicznej
Ta platforma GIS została zaprojektowana z myślą o wysokich wymagania dotyczących ciągłości działań w branżach użyteczności publicznej.

Oprogramowanie Digpro oferuje znacznie wyższy poziom elastyczności niż konkurencyjne rozwiązania, które zwykle są mniej wszechstronne, niepodatne na zmiany i zbudowane na podstawie oprogramowania GIS innych producentów.

Rozwiązanie Digpro zostało pierwotnie opracowane na potrzeby branży elektroenergetycznej. Obecnie jest to doskonały wybór w przypadku innych branż użyteczności publicznej, takich jak gazownictwo, ciepłownictwo, chłodnictwo i usługi wodno-kanalizacyjne.

Sign up for our newsletter

Get regular news and insights straight to your mailbox.