GIS för geografisk intelligens

Basplattformen

Vår basplattform innefattar en unik, specialbyggd GIS plattform.

GIS-plattformen och verktygen hanterar alla aspekter av nätdokumentation, inklusive geografiska och schematiska vyer, enlinjes-diagram, kartor och översikter, topologier, anläggningsregister med flera.

Digpros lösning består av ett inbyggt anläggningsregister som integrerar avancerad GIS-teknik med Oracle- eller PostgreSQL- databaser för redigering, lagring, analys och presentation geografiskt och annat nätdata.

Anläggningsregister och visualisering i kartan

Gis
Automatiskt genererade nätscheman

GIS för utility-industrin

GIS-plattformen är utformad för att hantera utility-industrins viktiga krav på driftsäkerhet och tillgänglighet. En produkt från Digpro ger en mycket högre flexibilitetsnivå jämfört med konkurrerande lösningar, som vanligtvis är mindre omfattande, mer rigida och byggda på tredjeparts programvara.

Digpros lösning utvecklades först för elkraftsindustrin, men har vidareutvecklats för att passa andra nyttigheter som gas, telekom, fjärrvärme och kyla samt vatten och avlopp.