Energiomstillingen pågår, og det står mye på spill

Ting endrer seg ikke over natten, men alt kunne gått så mye raskere. Kunnskapen og teknologien for endring er her, men så er også ulike politiske kontekster, interessekonflikter og forretningsprioriteringer. Digpro spiller en viktig rolle i samfunnet, og påvirker mange mennesker. Men vi er ikke alene. Og den største effekten oppnår vi sammen med andre. Her ønsker vi å gå i front – fra ord til handling.

Å akselerere energiomstillingen er vårt løfte. Det er også vårt løfte til kunder, oss selv, og den verdenen vi deler.

Energiomstillingen omfatter alt fra produksjon av energi til hvordan den konsumeres. Vår ekspertise ligger i energidistribusjon – det er det vi gjør.

Digpros rolle

Digpro har alltid vært en som muliggjør. Det er en del av vår DNA, fra digitaliseringen av energiprogrammer på begynnelsen av 90-tallet til å gjøre data synlig, tilgjengelig og handlingsrettet for energi- og telekomselskaper i dag. Vi har jobbet med og for distribusjonsselskaper i over 30 år. Våre systemer er utviklet ikke bare for deg, men også med deg.

Utfordringer innen elektrisk distribusjon

I dag står distribusjonsselskaper overfor en rekke utfordringer. Vi forbruker mycket energi, og mengden vil fortsette å øke. De elektriske distribusjonsnettene vi har er ikke bygget for dette økte forbruket. I tillegg bruker vi forskjellige energikilder, mange av dem er ustabile, feks væravhengige. Forbrukeradferd endres også, noe som gjør forutsigbarheten av hva som produseres versus konsumeres enda vanskeligere å forutse.

Det er unødvendig å si at mye må gjøres med hensyn til energiomstillingen, og hvordan man går videre med det på en bærekraftig måte. Ikke desto mindre – mange løsninger er allerede tilgjengelige. Og hos Digpro har vi brukt over 30 år på å utvikle et system med mange funksjoner som støtter distribusjonsselskaper.

Hovedprinsippet til dpPower, Digpros Network Information System (NIS), er at det gir distribusjonsselskaper full kontroll over nettverket sitt – fra planlegging og design til bygging, drift og vedlikehold. Innenfor disse fasene, det vi kaller Network Lifecycle Management, blir informasjon om det fysiske elektriske nettverket digitalisert. Denne informasjonen skaper en digital tvilling.

Analysering av nettverket for å forutsi produksjon og forbruk

Med en digital tvilling kan distribusjonsselskaper analysere nettverket og forstå hvor og når det er topper og bunner når det gjelder både produksjon og forbruk. Den samlede datoen gir prognoser og forutsigbarhet som er uvurderlig. Ved å analysere og forutsi kan eksisterende nettverk brukes effektivt. Det støtter også ved balansering av ustabile kilder mot endrede forbruksmønstre.

Digital tvilling opprettet i dpPower, med analysemuligheter

Digital Twin

Kort- og mellomlangsiktig prognose

Korttidsprognose refererer til hva som skjer i det elektriske distribusjonsnettverket nå, innen timer og opp til to dager. Som grunnlag for prognosen genereres statistiske forbruk og produksjonsmønstre fra elektriske målere og værprognoser. For å forbedre prognosen brukes deretter sanntidsdata for å forstå ustabile forhold, som plutselige endringer i været som kan påvirke energiproduksjonen, eller uforutsigbare forbrukermønstre som ikke fanges opp av statistiske målerdata.

Mellomlangsiktig prognose refererer til hva som skjer i det elektriske distribusjonsnettet fra en dag til en måned. Ved å forutsi dette kan planlagte operasjoner balanseres deretter.

Kort- og mellomlangsiktig prognose gir utmerket støtte for distribusjonsselskaper i en rekke scenarier.

For å nevne noen få:

  • Sikre at industriproduksjon som topper i løpet av arbeidsdagene har tilstrekkelig med elektrisitet for produksjonen.
  • Tilby elektrisitet til et bestemt boligområde der forbruket sannsynligvis vil toppe etter kontortid og skoletid.
  • Balansere nettet i tilfelle en overskyet, vindstille dag der lite energi fra væravhengige kilder produseres.
  • Omdirigere elektrisitet under planlagte strømbrudd for å unngå strømbrudd.

Det støtter planlegging som tillater en jevn distribusjon fra nettet til forbrukerne.

Langsiktig prognose

Langsiktig prognose refererer til hva som vil skje i det elektriske distribusjonsnettet i løpet av en periode på opptil 10 år. Den baserer seg på sesongbaserte og statistiske værmeldinger, samt historiske og statistiske data knyttet til produksjon og forbruk.

Blant annet tillater langsiktig prognose distribusjonsselskaper å:

  • Optimere gammel infrastruktur og bruke den på best mulig måte.
  • Planlegge for nye nett, hvis ny infrastruktur er nødvendig.
  • Tillate at nye energikilder inkluderes i nettet, for eksempel Distributed Energy Resources (DER).

Identifisere potensielle steder for energilagring.

Med langsiktig prognose bruker distribusjonsselskaper hele livssyklusen til nettet når de planlegger store prosjekter. Når nye nett kreves for nye boliger og industriutvikling, står betydelige investeringer på spill. Nøyaktig data, tilgjengelig fra dpPower, støtter bedre beslutninger.

Prosesstøtte og automatisering

Energiomstillingen krever uunngåelig mange endringer. Nye prosesser må etableres, og eksisterende må ofte endres. dpPower har betydelig støtte for prosesshåndtering, hvorav mange kan automatiseres. Forutsatt at dataene er korrekte, kan mange tidkrevende prosesser som krever manuelle oppgaver utføres nøyaktig av systemet i stedet for dyktig personell, hvis ekspertise kan brukes til mer givende oppgaver. Et eksempel er hvordan vår kunde E.ON automatiserte prosessen for søknad om solcellepaneler. Distribusjonsselskaper kan både skalere opp og øke hastigheten – mye kan allerede gjøres. Og mye er i de nærliggende planene for fremtidige utgivelser.