Dokumentacja i model sieci

Dokumentuj, przeglądaj i poznawaj strukturę oraz topologię sieci dzięki ulepszonym narzędziom i raportom.

Dostępne funkcje:

  • Funkcje systemu GIS umożliwiają zbieranie, przechowywanie, modyfikowanie, analizowanie, zarządzanie, kreślenie i wizualizowanie danych przestrzennych lub geograficznych. Obsługiwane są mapy geograficzne, schematyczne, automatycznie generowane mapy schematyczne i produkty mapowe.
  • Funkcje systemu NIS umożliwiają tworzenie, projektowanie, dokumentowanie i wizualizację sieci elektroenergetycznych, wspierając modelowanie dowolnego typu elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, w tym sieci oświetlenia i sygnalizacji ulicznej. Obsługiwane są wszystkie poziomy napięcia, od wysokiego po niskie, z możliwością modelowania sieci oczkowych lub promieniowych, jedno- lub wielofazowych, sieci z oddzielną reprezentacją przewodów zerowych i/lub uziemiających.
  • Analiza połączeń sieciowych i topologii przy użyciu trasowania topologii w istniejących sieciach. Rozwiązanie dpPower wykonuje trasowanie topologiczne od wybranego przez użytkownika punktu sieci i wyróżnia elementy napotkane na ścieżce. Dostępne są następujące metody trasowania: trasowanie w górę, trasowanie w dół, trasowanie całej sieci, trasowanie do źródła napięcia i trasowanie według poziomu napięcia.
  • Repozytorium danych o klientach z możliwością przechowywania danych z liczników energii elektrycznej, danych abonamentowych (komercyjnych) oraz danych o przyłączach klientów. Dane te mogą być współdzielone z innymi komponentami systemu.
  • Raporty analityczne z zapytaniami geoprzestrzennymi i narzędziami wizualizacyjnymi.
Newsletter abonnieren

Erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten direkt in Ihre Mailbox.

Sign up for our newsletter!

Enjoy the latest information about what is going on at Digpro – read about our products, news, events and much more.