Nätdokumentation och nätmodell

  • GIS-funktionalitet för att lagra, ändra, analysera, underhålla, plotta och visualisera spatial eller geografisk data. Geografiska, schematiska, automatiskt genererade schematiska kartor och kartprodukter stöds
  • NIS-funktionalitet för att skapa, designa, dokumentera och visualisera elnät med stöd för modellering av olika typer av distributionsnät, gatubelysning och signalnät inkluderat. Alla spänningsnivåer från höga till låga stöds med möjligheten att modellera mask- eller radialnät och en- eller flerfas samt nät med separata representationer av nollpunkt och/eller jordtag (mark)
  • Nätanslutnings- och topologianalys med spårning av topologin i nätet. dpPower spårar topologi från en användarspecificerad punkt i nätet och lyser upp de objekt som passeras längs med vägen. Spårningsmetoder inkluderar spårning nedströms, uppströms, all kopplad data, spårning till spänningskälla och spårning av spänningsnivå
  • Struktur med data för kunder där mätar- och abonnemangsdata såväl som punktdata för kundanslutning kan lagras. Denna data kan delas med andra systemkomponenter
  • Fråge- och rapportverktyg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.